LİBERAL DEVLET VE SOSYAL ADALET POLİTİKALARINA HAYEK’Çİ BİR BAKIŞ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

LIBERAL STATE AND SOCIAL JUSTICE POLITICS FROM THE VİEWPOİNT OF HAYEK

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2008

Sayı: 

  • 14

Sayfa Aralığı:: 

1-22

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Araştırma Görevlisi

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Devletin işlevleri ve sınırlarına dair kadim tartışmalar içerisinde F.A.Hayek’in düşüncelerinin önemli bir konumu vardır. Klasik liberal düşünce çerçevesinde devlet olgusunu inceleyen düşünür, devletin kurumsal yapısı ve devletin kamusal boyutu üzerine önemli tespitlerde bulunmuştur. Liberal devlet anlayışı ve kanun hakimiyeti bağlamında sınırlı bir devlet anlayışını savunan Hayek, bu sınırlar içerisinde sosyal adalet konusuna sıkça temas etmiştir. Sosyal adalet kavramından hareketle devletin bu yönde yaptığı çabaların yersizliğini savunmuş ve bu tür çabaların piyasanın işlerliğini bozucu bir etki oluşturacağını ifade etmiştir. Minimal devlet anlayışından farklı olarak, sınırlı ve sorumlu bir devlet mekanizmasına temas eden Hayek, devletin, vergilendirme, eğitim, güvenlik ve hizmet sektörü gibi alanlarda meydana getirdiği etkileri de sorgulamıştır. Refah devleti anlayışıyla birlikte sosyal adalet kavramının da temellerini sorgulayan düşünür, sosyal adalet düşüncesinin kaynağından başlamak üzere etkilerini analiz etmiş ve liberal bir devletin temel yapıtaşlarını örmeye çalışmıştır.

Abstract (2. Language): 

Hayek’s opinions have very important configurations in the debate over the state and its functions. He investigates the phenomenon of the state within the confines of classical liberal thought and makes significant points on the institutional structure and public dimension of the state. Hayek who defines limited government within the perception of liberal state approach and sovereignty of law dealt with social justice matter with limitations. From the viewpoint of the social justice, he stands this governmental communicating with restricted and responsible state mechanism different from minimal state approach; he also interrogated the effects on area of taxation, education, security and service sectors. He also questioned social justice concept besides welfare state approach; he analyzed the effects the social justice approach by beginning with it’s source. He tried to construct the roots of liberal state.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Akdiş, Muhammet; 1994, “Liberal Ekonomi Düşüncesinin Çağdaş Yorumları
ve Hayek’in Ekonomik Yaklaşımları,” http://makdis.pamukkale.edu.tr, 01.04.2003.
2. Aktan, Coşkun Can; 1994, “Liberal Demokrasi ve Piyasa Ekonomisi,” Banka
ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, S.3, Mart: 5-28.
3. Aktan, Coşkun Can; 1997, Anayasal İktisat ve Ekonomik Anayasa, İstanbul: İz

PDF Dosyası: