GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ ÇEKİMİ YAPILAN MENTAL RETARDE HASTALARDA DENEYİMLERİMİZ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

OUR EXPERIENCES FOR DENTAL EXTRACTIONS UNDER GENERAL ANESTHESIA IN MENTAL RETARDED PATIENTS

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2011

Cilt: 

  • 21

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

10-14

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doktor

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Giriş: Dental girişimlerin büyük bir kısmı lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Ancak çocuk yaş grubu ve mental retarde veya psikiyatrik problemleri olan, kooperasyon kurulamayan, ciddi anksiyetesi olan, ileri kraniofasial anomalili, orofasial ciddi travmalı olguların tedavileri genel anestezi altında yapılması gerekebilir. Vakalar: Kliniğimizde 2008-2010 yılları arasında 12 mental retarde hastada genel anestezi altında diş çekimi uygulanmıştır. Bu hastaların yaşları 6 ila 34 arasında değişmekteydi. 4 hasta 6-11 yaş arası çocuk, 8 hasta 19-34 yaşları arasında erişkindi. Genel Anes¬tezi uygulanan hastalar ASA I-II idi. Hastalar operas¬yondan önce değerlendirilerek laboratuvar tetkikleri ve gerekli olanlara ilgili konsültasyonlar yapıldı. Operasyon süresince hastaların EKG, pulsoximetre ile SpO2, non-invaziv arteriyel tansiyon takibi yapıldı. Hastalara nazal kanül vasıtası ile operasyon süresince O2 verildi. Uygulamalarımız sırasında ciddi anlamda bir kompli-kasyona rastlanmadı. Anestezi sonrası problem yaşanmayan hastalarımız uyanma odasında derlenme pozisyonunda tutularak yine nazal kanül ile O2 verilip takip edilmiş, ortalama 2 saat sonra hepsi aynı gün taburcu edilmişlerdir. Tartışma ve Sonuç: Dental girişimler sırasında genel anestezi uygulamaları günümüzde giderek artan sıklıkta uygulanmaktadır. Ancak uygulama riskleri nedeni ile anestezik işlemlerin ameliyathane şartlarında deneyimli anestezistler tarafından Araştırma/ Research Article uygulanması yerinde olacaktır.

Abstract (2. Language): 

Introduction: Dental procedures are mostly performed under local anesthesia. In childhood, in patients with mental retardation or psychiatric problems, in patients with poor cooperation, presence of severe anxiety, severe craniofacial anomaly and history of orofacial trauma are sometimes causes to performe dental procedures under general anesthesia. Cases: Here in our clinic between 2008 and 2010, 12 patients with mental retardation underwent dental extaction under general anesthesia.these patients were 6-34 years old. Four of them were 6 and 11, eight were between 19-34. Patients undergoing general anesthesia were cassified ASA I-II. All patients were examined previous to operation and routine laboratory examination was done, additionally required consultations were done. During operation ECG monitorisation, pulseoximetric SpO2, and non-invasive blood pressure monitorisation was performed O2 was administered via nasal canula peroperatively. No severe complication was observed. Patients were monitorised in recovery room in decubitis position administering O2 via nasal canula. All patients were discharged same day after an average time of 2 hours. Discussion and conclusion: The use of general anesthesia in dental procedures becomes more and more frequent in recent years. Becouse of practicing risks of anesthesia these procedures should be performed in the operating room by experienced anesthesists.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Karacalar S,
Ayka
ç B. Dental girişimlerde genel anestezi uygulamaları. Marmara Med. Jour. 2010;23(3):400-407.
2. Lyratzopoulos G, KM Blain. Inhalation sedation with
nitros oxide as an alternative to dental general anaesthesia for children. Journal of Public Healt
Medicine. 2003;25(4):303-312.
3. Ay S, Kambek S, Cevit Ö, Öztürk M, Yeler H, Acar G.

PDF Dosyası: