Ekonomik olarak önemli Peganum harmala L. (Zygophyllaceae) üzerinde anatomik ve palinolojik çalışmalar

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Anatomical and palynological studies on economically important Peganum harmala L. (Zygophyllaceae)

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2008

Cilt: 

  • 1

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

108-115

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Peganum L. cinsi (Zygophyllaceae) Dünyada 5 türden oluşmaktadır, bunlardan biri Türkiye'de bulunmaktadır. Anadolu'da kozmetik üretiminde olduğu kadar özellikle fumigant olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Peganum harmala L. (Zygophyllaceae)'nın anatomik özellikleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bitki odunsu kök anatomisine sahiptir, gövde otsudur. Yaprak amfistomatiktir. Bu çalışmada P. harmala L. taksonunun ayrıntılı polen morfolojik yapısı ışık mikroskobu altında ilk kez incelenmiştir. Işık mikroskobu inceleme sonuçları P. harmala taksonunun poleninin trikolporat olduğunu ortaya koymuştur. Ekzin striat-rugulat'tır.

Abstract (2. Language): 

The genus Peganum L. (Zygophyllaceae) is comprised of five species one of which is found in Turkey. As much as it is used in Anatolia in cosmetics production, it is particularly used as a fumigant. In this study, the anatomical properties of the species Peganum harmala L., of the Zygophyllaceae family were studied in detail. The plant has a woody root anatomy and the stem is herbaceous. The leaf is amphistomatic. In this study, the detailed morphological structure of the pollen of the taxon P. harmala L. was observed under light microscope for the first time. The results of the light microscope investigation revealed that the pollens of P. harmala taxon were tricolporate. The exine is striate-rugulate.

Key Words: 

Referanslar: 

Aytuğ, B. 1967. Polen Morfolojisi ve Türkiye'nin Önemli Gymnospermleri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar. İstanbul
Üniversitesi. Orman Fakültesi. İstanbul. Aytuğ, B., Aykut, S., Merev, N. ve Edis, G. 1971. İstanbul Çevresi Bitkilerinin Polen Atlası. İ. Ü. Yayın No:1650. O. F.
Yayın no. 174.
Charpin, J., Surinyach, R. and Frankland, A.W. 1974. Atlas of European allergenic pollens. Sandoz Editions, Paris, pp.
20-23.

PDF Dosyası: