TİROİD VE KARACİĞER

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2005

Cilt: 

  • 36

Sayı: 

  • 4

Sayfa Aralığı:: 

206-212

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Profesör

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Karaciğer tiroid hormonlarının metabolizmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle karaciğer hastalıklarında tiroid bezi fonksiyonları etkilenmektedir. Özellikle otoimmün manifestasyonlar hepatit C virüsü infeksiyonu seyrinde gelişebilmekte, interferon tedavisi tiroid disfonksiyonuna yol açabilmektedir. Bunun aksine tiroid hastalıkları da karaciğerin morfolojik ve fonksiyonel yapısında değişimlere neden olabilmektedir. Diğer yandan antitiroid tedavi esnasında hepatotoksisite gelişebilmektedir. Bu yazıda tiroid ve karaciğer arasındaki ilişkiler incelenmiştir.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Sellin JH, Vasilopoulou-Sellin R. The gastrointestinal
tract and liver in thyrotoxicosis. In Brauerman LE, Utiger
RD. eds. Werner&Ingbar’s the Thyroid: A fundamental
and clinical text. 8th ed. Philadelphia, Lippincott
Williams&Wilkins, 2000; 622-26.
2. Sheridan P. Thyroid hormones and the liver. Clin
Gastroenterol 1983; 12: 797-818.

PDF Dosyası: