FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI?

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

DOES AN INCREASE IN INTEREST RATE INCREASE CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKEY?

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2012

Cilt: 

  • 2

Sayı: 

  • 32

Sayfa Aralığı:: 

215-228

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Cari işlemler açığı, günümüzde ülke ekonomilerinin karşı karşıya olduğu önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) küresel krizden sonra cari işlemler açığında meydana gelen hızlı genişlemeyi finansal istikrar için bir risk olarak görmektedir. Bu nedenle TCMB, yeni bir para politikası uygulamaya koymuştur. TCMB’nin geleneksel para politikası uygulamaları yanında başka araçları da kullanmasının ana nedeni, politika faizindeki bir artışın kur kanalı ile cari işlemler açığını daha da artıracağı yönündeki algısından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda bu çalışma, “Türkiye Ekonomisi için politika faiz oranında meydana gelecek bir artış cari işlemler açığını artırır mı?” sorusuna yanıt aramaktadır. Çalışmada Türkiye Ekonomisi için, dört değişkenli SVAR modeli 1988:01-2010:04 dönemi için tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, söz konusu dönemde kredi kanalının kur kanalından daha baskın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu, politika faizindeki bir artışın kredi kanalı vasıtasıyla cari işlem açığını azaltacağını ortaya koymaktadır

Abstract (2. Language): 

The current account deficit now has become one of the major problems facing the national economies. Following the global crises, Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) has been considering the rapid widening of the current account deficit as a risk for financial stability. Therefore, CBRT has implemented a new monetary policy. The major reason beyond using traditional monetary policy along with the other tools is the perception of which an increase in the policy interest rate leads to an increase in the current account deficit. This paper seeks to answer the question: “Does an increase in the policy interest rate increase current account deficit in Turkey”. Four-variable SVAR model is estimated for the period 1988:01-2010:04 in Turkish economy. In this study, it is found that the credit channel is more dominant than the exchange rate channel for mentioned period. This finding puts forward that an increase in the policy interest rate decreases the current account deficit through the credit channel.

Key Words: 

Referanslar: 

Aguiar, M. and Gopinath, G. (2006). “Defaultable Debt, Interest Rates and the Current Account”, Journal of International Economics, (69)1, 64-83
Balcılar, M. and Tuna, G. (2009). “Source of Macroeconomic Fluctuations in a Volatile Small Open Economy”. Turkish Study, 10(4), 613-629.
Başçı, E. ve Kara,H. (2011). “Finansal İstikrar ve Para Politikası”. İktisat İşletme ve Finans, 26 (302), 9-25.

PDF Dosyası: