İLKÖĞRETİM 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA SEVİYELERİ İLE TÜRKÇE, MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER VE FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDEKİ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

DETERMINING AMONG TO CORRELATION OF 4TH GRADE STUDENTS’ SUCCESS IN TURKISH, MATHS, SOCIAL SECIENCES AND SCIENCE AND TECHNOLOGY LESSONS OF READING COMPREHENSION LEVELS

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2011

Sayı: 

  • 29

Sayfa Aralığı:: 

9-14

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu araştırmada ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlamaları ile Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji dersindeki başarıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma Hatay ili Antakya ilçesindeki Vali Teoman ve Nami Veyisoğlu ilköğretim okulu 4. sınıf öğrencilerinden tesadüfü örnekleme yoluyla seçilen 200 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Öğrencilere ilköğretim 4. sınıf Türkçe ders kitabından seçilen hikâye türü bir metin okutulmuş, ardından 6 adet okuduğunu anlama sorusu sorulmuştur. Öğrencilerin okuduğunu anlama sorularına verdikleri cevaplar 3’lü likert tipi puanlama anahtarına göre hesaplanmıştır. Öğrencilerin okuduğunu anlama puan ortalamaları ile Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji dersindeki başarıları karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin okuduğunu anlama başarıları ile Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji dersindeki başarıları arasında istatistiksel olarak bir korelasyon olduğunu görülmüştür.

Abstract (2. Language): 

In this study the relation between reading comprehension of 4th class students and their success in Turkish, Maths, Social Sciences and Science and Technology lessons has been researched. The study has been carried on 200 4th class students selected randomly in Vali Teoman and Nami Veyisoğlu Primary School in Antakya, Hatay. The students have been made to read a story from Turkish lesson book then, 6 reading comprehension questions have been asked them. Students’ answers given reading comprehension questions have been calculated according to 3-grade likert scoring key. Students reading comprehension means and their success in Turkish, Maths, Social Sciences and Science and Technology lessons have been compared. At the end of the study, it has been found that there is a correlation between the success of students reading comprehension of 4th class students and their success in Turkish, Maths, Social Sciences and Science and Technology lessons.

Key Words: 

Referanslar: 

AKYOL, H. (2008). Yeni Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık. AKAY, A. A. (2004). İlköğretim 2. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Matematik Problemlerini Çözme Başarılarına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. BİNBAŞIOĞLU, C. (1987). Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi. BLOOM, B. S. (1979). İnsan Nitelikleri Ve Okulda Öğrenme. (Çev. D.

PDF Dosyası: