MALİYET BİLGİLERİ TEMELİNE DAYALI PAZARLAMA KARARLARI İÇİN PAZARLAMA MUHASEBESİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2004

Cilt: 

  • 22

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

63-83

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Gelecekteki faaliyetlerin planlanması ve kontrolünde işletmenin muhasebe bölümünden sağlanan bilgilere duyulan gereksinim geniş kabul görmektedir. Maliyet muhasebesi pazarlamada karar vermeye yönelik bir model olarak kullanılmaktadır. Pazarlamayla ilgili sağlıklı karar alabilmek için, maliyet muhasebesince sağlanacak bilgilere gereksinim vardır. Bu anlamda maliyet muhasebesi, pazarlama, satış ve dağıtımla ilgili kararların sağlam temellere dayandırılmasına yönelik bir araç olarak kullanılır. Pazarlama muhasebesi, pazarlamayla ilgili bilgilerin toplanması, çalışanlara iletilmesi, pazarlama, satış ve dağıtım maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır ve müşteri yararı, markanın oluşturulması, değerinin artırılması ve korunması, rekabete yönelik fiyatlama gibi konularla ilgilenir. Bu makale, pazarlama- muhasebe bilimlerinin bileşimi biçimindeki pazarlama muhasebesinin içeriği hakkında bir temel sunmayı amaçlamaktadır.

Referanslar: 

AKDOĞAN, N. (1982), Pazarlama Maliyetleri ve Muhasebesi, Gazi Üniversitesi
Ankara İ.T.İ.A. Yayın No:197, Ankara, Gazi Üniversitesi Basın-Yayın
Yüksekokulu Basımevi.
BURGARTZ, T. (2001), “Value Marketing”, Controlling, 13. Jg. Heft:4/5,
München und Frankfurt, Franz Vahlen und Verlage C. H. Beck, April/Mai,
pp. 257-258.
COLE, G. H. (2002), “Effective Marketing”, National Public Accountant, June,

PDF Dosyası: