TAHİR DAĞLARI - GÜZELDERE VADİSİ FLORASI’NIN (AĞRI) DOĞU ANADOLU’DA YAPILMIŞ FLORİSTİK ARAŞTIRMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

FLORA OF GÜZELDERE VALLEY-TAHIR MONTAINS (AĞRI) AND COMPARISON WITH STUDIES MADE IN THE EAST ANATOLIA

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2007

Cilt: 

  • 9

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

25-35

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu araştırmada, Doğu Anadolu Ağrı ili’nin 70 km batısında, doğu-batı istikametinde uzanan Güzeldere vadisi ve kuzeyinde yer alan Tahir dağlarının florası tespit edilmiş ve Doğu Anadolu florası ile karşılılaştırılmıştır. Çalışmada 78 familya ve 316 cinse ait 618 tür, 105 alt tür ve 35 varyete tespit edilmiştir. Bitkilerin fitocoğrafik bölgelere dağılımı; İran-Turan % 35, Avrupa-Sibirya % 14 ve Akdeniz % 2 dır. Endemik türlerin sayısı 62 olup, toplam floranın % 9’unu oluşturmakta ve Doğu Anadolu florası ile oldukça benzerlik göstermektedir.

Abstract (2. Language): 

In this study is reseached flora of the Güzeldere valley and Tahir Mountains, located east-west direction 70 km in the west of Ağrı province in the Eastern Anatolia and the data observed have been compared with the other studies made in this region. In the study it was determined 35 varietes, 105 subspecies and 618 species belonging to 316 genera and 78 families. In the phytogeogrophical distribution of plants is as follows: Iran-Turanien 35 %, Euro-Siberian 14 % and Mediterranean 2 %. The number of endemic species is 62, and endemism rate is 9 % of the total flora, and it is very resemble to flora of the Eastern Anatolia.

Key Words: 

Referanslar: 

Akman, Y., Ketenoğlu, O. (1987). Vejetasyon Ekolojisi, Ankara Üniv., Fen Fak. Ya. N: 146, 45. Aksoy, A. (1981). Tortum Çevresinin Bitki Sosyolojisi ve Bitki Ekolojisi Yönünden Araştırılması, Atatürk Üniv. Kütüphanesi, 581, 52, A. 47, 102, Erzurum. Aksoy, A. (1982). Erzurum Ovasındaki Buğday ve Çavdar Tarlalarında Bulunan Yabancı Otların Fitososyolojik Durumları, Atatürk Üniv., Fen Fak.,Der., 1, 231-240. Altan, Y. (1985).

PDF Dosyası: