Eritrosit sedimentasyon hızının 100 mm/saat'i geçtiği hastalıkların geriye dönük incelenmesi

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

A retrospective analysis of diseases with an erythrocyte sedimentation rate exceeding 100 mm per hour

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2007

Cilt: 

  • 49

Sayı: 

  • 3

Sayfa Aralığı:: 

163-167

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Eritrosit sedimentasyon hızı fibrinojen, immünglobulinler ve benzeri akut faz proteinleri aracılı eritrosit agregasyon derecesini ölçen, zaman bağımlı, yaygın kulLanılan, basit ve ucuz, ancak duyarlılığı ve özgünlüğü düşük bir kan testidir. Çalışmamızda; GATA İç Hastalıkları BD'da 1992 ile 2005 yılları arasında yatırılarak tedavi gören hastaları geriye dönük olarak inceleyerek, eritrosit sedimentasyon hızının 100 mm/saat'i geçtiği hastalıkları ve oranlarını tespit etmeyi amaçladık. Eritrosit sedimentasyon hızı 100 mm/saat'i geçen 797 hasta belirlendi. Bunlardan 475'i erkek (%59.6), 322'si kadındı (%40.4). Ortalama yaş 49.10±22.99 (14-96 yıl) idi. Ortalama eritrosit sedimentasyon hızı 119.30±16.43 (100-200) mm/saat (erkeklerde 118.39±16.23 mm/saat, kadınlarda 120.64±16.65 mm/saat) olarak tespit edildi. Eritrosit sedimentasyon hızı 100-109 mm/saat arasında toplam 232 hasta (%29.1) ve 170-179 mm/saat ile 190-200 mm/saat dilimleri arasında ikişer hasta kaydedildi. Hastalık gruplarına göre dağılım incelendiğinde, en yüksek oranı romatizmal hastalıklar alırken (%22.5), en az oranda kardiyovasküler hastalıklar (%3.0) tespit edildi. En yüksek eritrosit sedimentasyon hızı değeri 1993 yılında akciğer karsinomalı ve 77 yaşında bir erkek hastada 200 mm/saat olarak belirlendi. Kadınlarda en yüksek eritrosit sedimentasyon hızı değeriyse 1995 yılında, 43 yaşında diyabet (diyabetik ayak, böbrek yetersizliği komplikasyonlu) ve üriner sistem enfeksiyonu tanılarıyla takip edilen bir bayanda 190 mm/saat olarak tespit edildi.

Abstract (2. Language): 

Erythrocyte sedimentation rate is a time-honored, frequently used, simple and cheap, although not sensitive and specific, blood test which assesses the degree of erythrocyte aggregation mediated by acute phase proteins, such as fibrinogen and immunoglobulins. In our study, we aimed to retrospectively analyze diseases in which erythrocyte sedimentation rate exceeded 100 mm/hour in patients hospitalized at the Department of Internal Medicine of Gulhane Military Medical Academy between 1992 to 2005. There were 797 patients with an erythrocyte sedimentation rate higher than 100 mm/hour. Of these, 475 were male (59.6%) and 322 were female (40.4%). Mean age of the patients was 49.10±22.99 (14-96) years. Mean erythrocyte sedimentation rate was 119.30±16.43 (100-200) mm/hour (118.39±16.23 mm/hour in males and 120.64±16.65 mm/hour in females). There were 232, 2 and 2 patients with erythrocyte sedimentation rates between 100 to 109 mm/hour (29.1%), 170 to 179 mm/hour and 190 to 200 mm/hour, respectively. When the distribution of increased erythrocyte sedimentation rates was analyzed according to diseases, rheumatological diseases were the most common (22.5%), and cardiovasculary diseases were the least common (3.0%). The highest erythrocyte sedimentation rate was 200 mm/hour in a 77-year-old male with lung carcinoma in 1993. In female patients the highest erythrocyte sedimentation rate was 190 mm/hour in a 43-year-old woman with diabetes mellitus (complicated with diabetic foot and renal failure) and urinary tract infection in 1995.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Reinhart WH. Erythrocyte sedimentation rate-More than
an old fashion? Ther Umsch 2006; 63: 108-119.
2. Piva E, Sanzari MC, Servidio G, Plebani M. Length of
reaction in undiluted blood (erythrocyte sedimentation
rate): variations with sex and age and reference limits.
Clin Chem Lab Med 2001; 39: 451-454.
3. Saadeh C. The erythrocyte sedimentation rate: old and

PDF Dosyası: