Reflections of New Naturalism in Edward Bond's Summer

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2001

Cilt: 

  • 18

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

83-93

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu inceleme, çağdaş İngiliz oyun yazarlarından Edward Bond'un, Summer oyununda, günümüz dünyasındaki yaşam biçiminin çağdaş insanın doğasıyla tutarlı olması gerektiğini ve bireyler arasındaki farklılıkları değil, benzerlikleri görmenin insan doğasına daha uygun olacağını düşündüğünü ortaya koyar. Oyunda, savaş ve şiddet olgularını, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde gözlenen etkilerine ışık tutarak irdeleyen oyun yazan, insan doğasının özde kötü ve yıkıcı davranışları onaylamadığını savunur. Ayrıca, insanların düşünceleri, duyguları ve davranışlarının doğru yorumlanmasının onların içinde bulundukları koşulların tutarlı bir şekilde değerlendirilmesiyle sağlanabileceğini vurgular.

Abstract (2. Language): 

This study suggests that, of those contemporary British dramatists, Edward Bond proposes in his play, Summer, that life in the contemporary world should be in accordance with the nature of modern man, and that taking into consideration similarities, not differences between individuals suits human nature more. Discussing such concepts as war and violence in the play, shedding light on their effects on the mutual relations of human beings, the playwright makes public that human nature does not support evil and destructive actions in essence. Besides, he stresses that thoughts, feelings and behaviours of people can only be properly appraised taking into consideration the conditions under which they live

Key Words: 

Referanslar: 

Bond, Edward. (1982). Summer and Fables with a Service Story. London: Methuen.
Coult, Tony. (1979). The Plays of Edward Bond. London: Eyre Methuen.
Eagleton, Terry. (1984). "Nature and violence: the prefaces of Edward Bond", Critical
Quarterly. Vol. 26, nos. 1 and 2. Grecco, Stephen. (Spring 1994). "World Literature in Review: English", World Literature
Today. Vol. 68, Issue 2.

PDF Dosyası: