ŞEHİR VE ÇOCUK: ÇOCUK DOSTU ŞEHİR GİRİŞİMİNİN ŞEHİR İMAJINA KATKISI

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

he City and Child: Effect of the Child Friendly City Initiative on the Image of the City

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2009

Cilt: 

  • 35

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

5-20

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Profesör

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Araştırma Görevlisi

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilerek 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe konulmuş olan bir sözleşmedir. UNICEF'in çocuk dostu şehirler yaratılmasına yönelik girişimi bu sözleşmenin uygulanabilmesi noktasında önemli bir basamak olarak kabul edilmektedir. Bu girişim, günlük yaşam içerisinde çocuk haklarını yaşama geçirmeye özen gösteren herhangi bir şehir veya yerel yönetim sistemi kurulabilmesini sağlamaktadır. Bu yapılanma çocukların ihtiyaç ve isteklerini dikkate alarak şehirlerin gelişiminde çocuk öğesini katılımcı ve belirleyici bir unsur haline getirmeyi amaçlamaktadır. Çocuk dostu şehirlerin genel yapılarına ba¬kıldığında bu şehirlerin çocukların katılımına imkan tanıyan, çocuk dostu hukuki bir çevre oluşumu için çabalayan, çocuk hakları bilincinin yerleştirilmesi konusunda çalışmalar yapan, güvenli oyun alanı, sokak ve caddelere sahip olan, çocuklara yönelik temel hizmetlere ulaşımda kolaylık sağlayan, sağlıklı içme suyu ve hijyenin sağlandığı, çocukların mümkün olduğunca şiddetten uzak tutulduğu şehirler olduğu görülmektedir. Çocuk dostu şehirlerin dünyadaki sayısına bakıldığında bu sayının sekiz yüzden fazla olduğu görülmektedir. Türkiye'de ise konuyla bağlantılı aday konumunda olan on iki şehrin olduğu ve bu şehirlerin çocuk dostu şehir haline getirilmesine ilişkin çalışmaların bir yıldan uzun bir süredir yürütüldüğü dikkat çekmektedir. Çocuk dostu şehir olabilmek, Çocuk Hakları Söz-leşmesi'nin uygulanabilirliğine katkı sağlamasının yanında şehir imajının oluşumunda da olumlu etki yaratacak bir unsur olarak değerlendirilebilir. Bu noktadan hareketle çalışma içerisinde çocuk dostu şehirler, ayrıntılı bir biçimde ele alınacak ve Türkiye'de çocuk dostu şehir girişiminin şehir imajına katkısı değerlendirilecektir.

Abstract (2. Language): 

Convention on the Rights of the Child is accepted in 20th November of 1989 by the Grand Assemble of the United Nations and put in to force 1 year later in 1990. UNICEF's initiative to form child friendly cities (CFC) is an important step in the application of this convention. This initiative is a city or local system of governance, committed to fulfill children rights. Aim of this structure is to transform cities where the voices, needs, priorities and rights of children are an integral part of public policies programmes and decisions.In the general structure of CFC; children participation, child friendly legal framework, developing a detailed comprehensive strategy for building CFC based on the convention, forming safe play grounds and streets for the children, providing sufficient basic services like safe drink water and basic hygiene and ensuring that there is a systematic process to protect children from violence, are remarkable aspects. There is more then 800 CFC worldwide. In Turkey there are 12 candidate cities which are in movement for more than 1 year.To be a CFC does not only affect the convention criteria, moreover has also positive effects on the image of the city. From this point of view CFC are considered in details and the effect of the CFC initiative on the image of the city in Turkey will be evaluated.

Key Words: 

Referanslar: 

Begel, E.E. (1996). Kentlerin Doğuşu. Kent ve Kültürü. Cogito, 8:7-16. BİA Haber merkezi,Haziran 05, 2006. www.bianet.org, 05.06.2006.
Bradley, A., Hall, T. & Harrison, M. (2002). Selling Cities: Promoting New Images for Meetings
Tourism. Cities, 19(1):61-70.

PDF Dosyası: