TAŞ VE MADEN OCAĞI ALANLARININ REHABİLİTASYONU OLANAKLARI (İSTANBUL AĞAÇLI YÖRESİ AÇIK MADEN ALANI ÖRNEĞİ)

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

REHABILITATION POSSIBILITIES OF QUARRY AND COAL MINING AREAS : A CASE STUDY OF AGACLI REGION OPEN CAST COAL MINING AREA IN ISTANBUL

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2006

Cilt: 

  • 56

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

1-9

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Profesör

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Araştırma Görevlisi

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Açık maden ocakları, doğal peyzajda köklü değişiklikler meydana getirmekte, biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olmakta ve ekosistemlerin denge ve düzenini bozmaktadır. Türkiye'de maden ocuklarının rehabilitasyonu çalışmalarına yeterince önem verilmemektedir. Bu durum sonucunda oldukça geniş bozulmuş sahalar meydana gelmekte, verimli tan m, orman, mera vb. alanlar yok olmakta, yerleşme yerlerinde ve civarında görüntü, su ve hava kirliliği oluşmaktadır. Bu çalışmada, İstanbul Ağaçlı Yöresi Açık Maden Ocağı ele alınmış ve taş ve maden ocaklarının rehabilitasyonu olanaklarının ortaya konması amaçlanmıştır.

Abstract (2. Language): 

Open mining areas makes radical changes in the natural landscape, causes reducing biological diversity and destroys the balance and retards formation of ecosystems. In Turkey, so much importance to the rehabilitation works is not given. As a result in mining areas, pretty wide degraded areas occurs and efficient agriculture, forest and meadow areas disappear and water and air pollution occur in settlements and surroundings. In this study. Istanbul Agacli Region Open Mining Area is introduced and rehabilitation opportunities for its quarry and mining areas were discussed.

Key Words: 

Referanslar: 

AVCI, N.. 1996: İstanbul'da Kilyos-Karaburun Arasındaki Linyit İşletmelerinin Yarattığı Çevre Sorunları, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (Ormancılık Politikası ProgramO'nda Hazırlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
ÇK (Çevre Kanunu), 1983: Çevre Bakanlığı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı, Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü, Ankara.
DARMER, G.,
1991

PDF Dosyası: