EKSENEL KUVVET ETKİSİNDEKİ KİRİŞLERİN SERBEST TİTREŞİMLERİNİN FARKLI SINIR KOŞULLARI ALTINDA İNCELENMESİ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

FREE VIBRATION ANALYSIS OF BEAMS SUBJECTED TO AXIAL LOAD UNDER VARIOUS BOUNDARY CONDITIONS

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2005

Cilt: 

  • 23

Sayı: 

  • 3

Sayfa Aralığı:: 

1-10

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmada farklı sınır koşullarına sahip eksenel kuvvet etkisindeki kirişlerin serbest titreşimleri BernoulliEuler kiriş teorisi çerçevesinde incelenmiştir. Problemin çözümü için Lagrange denklemleri kullanılmıştır. Problemde sınır koşulları rijit yaylarla sağlanmıştır. Çalışmada, Lagrange denklemlerinin uygulanması için kirişin düşey yerdeğiştirmelerini ifade eden çözüm fonksiyonunun oluşturulmasında kuvvet serileri kullanılmıştır. Lagrange denklemleri kullanılarak problem cebrik denklemler sisteminin çözümüne indirgenmiştir. Problemde, farklı sınır koşullarına sahip eksenel kuvvet etkisindeki kirişlerin ilk altı moduna ait özdeğerleri, eksenel kuvvetin farklı değerleri için çizelgeler halinde verilmiştir. Çizelgeleştirilen sonuçların tasarımcılar için faydalı olacağı ve diğer araştırmacıların sonuçlarını karşılaştırmada referans oluşturabileceği düşünülmektedir.

Abstract (2. Language): 

In this study, free vibration of beams subjected to axial loads and having different boundary conditions is analyzed within the frame of the Bernoulli-Euler beam theory. The Lagrange equations are used to examine the free vibration characteristics of the beams. The constraint conditions of the supports are taken into account by using very stiff linear spring constants. For applying the Lagrange equations, trial functions denoting the deflection of the beam is expressed in the form of power series. By using the Lagrange equations, the problem is reduced to the solution of a system of algebraic equations. The first six eigenvalues of the beams are calculated and tabulated for different values of the axial load. It is thought that the tabulated results will prove useful to designers and provide a reference against which other researchers can compare their results.

Key Words: 

Referanslar: 

[1] Timoshenko S.and Young D.H., “Vibration Problems in Engineering”, Van Nostrand Company, New York, 324-365, 1955. [2] Fryba L., “Vibration of solids and Structures Under Moving Loads”, The Netherlans, Noordhoff International, Groningen, 1972. [3] Bokaian A., “Natural frequencies of beams under compressive axial loads”, Journal of Sound and Vibration, 126, 49-56, 1988.

PDF Dosyası: