ESKİ TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI SÖZLÜĞÜ

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

OLD TURKEY TURKISH DIALECTS DICTIONARY

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2009

Cilt: 

  • 4

Sayı: 

  • 4

Sayfa Aralığı:: 

516-525

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Anahtar Kelimeler: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.817

Özet (Orjinal Dil): 

Türkologlar Eski Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesinin yanında Eski Oğuz Türkçesi üzerine de çalışmaktadır. XI. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar olan tarihi sürece Eski Türkiye Türkçesi denir. Günümüz Anadolu ağızları olduğu gibi Eski Türkiye Türkçesi ağızları da vardır. Eski Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’nün hazırlanması için gerekli ön şartlar oluşmuştur. Artık Eski Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü hazırlanabilir.

Abstract (2. Language): 

Turkologs works abouth Old Anatolian Turkish, Ottoman Turkish and Old Oguz Turkish. The period from XI century to XX century is The Old Turkey Turkish. Today, as the Anatolian dialects are Old Turkey Turkish dialects too. Old Turkey Turkish Dialects Dictionary has been created to prepare the necessary pre-conditions. Turkey Turkish Dictionary of old mouth now be prepared. Türkoloji occurred in the pre-condition consists of the necessary for the preparation of the old Turkish Dictionary of the dialect. Old Turkey Turkish Dialects Dictionary can be created now.

Key Words: 

Referanslar: 

Poetika, originated from the world ‘poietike’ and
meaning “make, produce, create” generally covers all
branches of art but nowadays it mostly includes poetry.
Poetics meaning the whole, systematics and science of
the theories on the art of poetry, was firstly used as a
term in Aristoteles’ work under the same name.
The concept having developed rapidly from

PDF Dosyası: