TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ İLE İLGİLİ DİNİ KAVRAMLAR

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

RELIGIOUS CONCEPTS ABOUT HISTORICAL DEVELOPMENT PROCESS

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2009

Cilt: 

  • 4

Sayı: 

  • 8

Sayfa Aralığı:: 

1892-1898

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Anahtar Kelimeler: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1025

Özet (Orjinal Dil): 

Dünyanın dinsel modeli; insanların, toplumların, kainatın ortaya çıkışı, varlığı ve çöküşünün teolojik bir tasviri üzerinde yoğunlaşır.Bu yüzden, din açısından, tarihsel gelişim süreci çalışmaları bilimsel ilgi ve önemi simgeler.

Abstract (2. Language): 

The religious model of the world is focused on the theological description of a birth, existence and destruction of the Universe, societies, the person.Therefore, studying of process of historical development from the religious point of view represents scientific interest and urgency.

Key Words: 

Referanslar: 

The bible. Books of the Holy Writ Shabby and the New Testament. The Synod edition. М, 1992. The Koran (Z.Bunyatov and V.Mamedaliyev's translation from Arabic). Baku, Azerneshr, 1992. KOCHETOV A.N. Buddhism. Moscow, 1983. The Talmud. The treatise of Avot of the river of Nafana. Translator N.Pereferkovicha. S-Peterburg, 1903. TORCHINOV E.A.

PDF Dosyası: