BÂKÎ DÎVÂNI’NDA ÂŞIK İLE İLGİLİ BAZI ANLAM UNSURLARI

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

SOME OBJECTS OF MEANING RELATED TO LOVER IN THE DIVAN OF BAKI

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2010

Cilt: 

  • 5

Sayı: 

  • 3

Sayfa Aralığı:: 

282-290

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Anahtar Kelimeler: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1444

Özet (Orjinal Dil): 

Âşık divan şiirinin en önemli unsurlarından biridir. Âşığın sevgili karşısındaki konumu belli bir çerçevede ele alınır ve işlenir. Âşık sevgili karşısında kuldur, köledir. Sevgiliden ayrı olmanın acısını çeker, sevgiliden gelen eziyetlere katlanır. Perişan, düşkün ve yoksuldur. Ancak o bütün bu özellikleriyle vardır ve bu özelliklerle âşık olduğunu hatta diğer âşıklardan daha üstün olduğunu ispatlamaya çalışır. Âşık ile ilgili bu ve buna benzer özellikler ele alınıp değerlendirildi

Abstract (2. Language): 

Lover is one of the most important factors in Divan poem. The position of lover before the darling is handed and studied on in a clear frame. The lover is a slave and servant. İt suffers from living alone without darling and tolarate the fortune derived from loved one. İt is miserable, indulgent and poor. But it exists with all these features and tries to make everybady know that it than the other ones with the same features. İn this study the features of the lovers and some other similar features were handed and studied on.

Key Words: 

Referanslar: 

Büyük Türk Klasikleri, Ötüken Yay., İstanbul 1985, 4.C, s.80-116
DEVELLİOGLU, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lüğat,
Aydın Kitabevi Yay., Ankara, 1990.
İPEKTEN, Haluk, Bâkî-Hayatı-Sanatı-Eserleri, Akçağ Yay., Ankara, 1993.
KÜÇÜK, Sabahattin, Bâkî Divanı (Tenkitli Basım), TDK Yay., Ankara, 1994.

PDF Dosyası: