ANDREW MORAVCSIK VE LIBERAL HUKUMETLERARAS I SİSTEM İLE AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ..

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

ANDREW MORAVCSIK AND EUROPEAN INTEGRATION THROUGH LIBERAL INTERGOVERNMENTALIST APPROACH

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2011

Cilt: 

  • 6

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

1611-1624

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Anahtar Kelimeler: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1975

Özet (Orjinal Dil): 

Andrew Moravscik'i n liberal hükümetlerarasıcı yaklaşımı Avrupa bütünleşme sürecini değerlendiren önemli düşünme şekillerinden biri ve deneysel çalışmalar açısından çok yararlı bir araç olarak görülür. Andrew Moravcsik Avrupa entegrasyonunu "iki kademeli oyun" metaforu üzerinden teorik çerçeveye oturtan bir örnek sağlamaktadır. Bu çalışmada, Moravcsik'in liberal hükümetlerarasıcılık yaklaşımının temel analizlerine ve yaklaşımının Avrupa entegrasyon süreci ile ilgili öngörü ve yorumlarına yer verdikten sonra yaklaşıma getirilen eleştirilere değinmeye çalışılacaktır.

Abstract (2. Language): 

Andrew Moravscik's liberal intergovernmentalist approach is considered as one of the important way of analyzing the European integration process and an useful instrument for empirical studies. Andrew Moravscik provided a theoretical framework which perceives the European integration through "two-level-game" metaphor. This study will give place to the main analysis of Moravscik's liberal intergovernmentalist approach, its comments and foresights about European integration process and the criticism about the approach.

Key Words: 

Referanslar: 

ARI Tayyar (2008). Uluslararası İlişkiler Teorileri: Çatışma, Hegemonya, İşbirliği, Bursa: MKM Yayıncılık.
BUZAN
Barr
y (1996). "The Timeless Wisdom of Realism", (Ed. Smith, Booth, Zalevski), International Theory: Positivism and Beyond, Cambridge: Cambridge University Press.
ÇAKIR Armağan Emre (2001). Avrupa Bütünleşmesinin Siyasal Kuramları, Beta: İstanbul.
FİORETOS K. O.
(1997)

PDF Dosyası: