TERMAL TURİZM POTANSİYELİ AÇISINDAN KOZAKLI (NEVŞEHİR) KAPLICALARI

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

KOZAKLI (NEVŞEHİR) SPA S AS REGARDS TO THERMAL TOURISM POTENTIAL

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2011

Cilt: 

  • 6

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

899-924

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Anahtar Kelimeler: 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2053

Özet (Orjinal Dil): 

Bu araştırmada Kozaklı (Nevşehir) ilçe merkezinin termal turizm potansiyeli ve turistlerin termal turizm ile ilgili düşünceleri değerlendirilmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kozaklı ilçe merkezideki termal otellerde konaklayan 144 turist oluşturmaktadır. Katılımcıların yarısından fazlası bulunduğu termal tesise arkadaş ve akraba tavsiyesi ile geldiğini belirtmiştir. Katılımcıların onda biri de bulunduğu termal tesise doktor tavsiyesi ile geldiğini belirtmişlerdir. Turistlerin Kozaklı'daki termal tesislere gelmekteki en önemli amaçlarının %32,6 ile sağlığıma yararlı olduğu için ve %28,5 ile dinlenme amaçlı olduğu görülmektedir. Katılımcıların termal tesislere geliş sayıları cinsiyetlerine göre değişmektedir. Termal tesislere ikinci ve daha fazla gelenlerin yaklaşık üçte ikisi kadındır. Yörenin dünyada iyi tanınan ve termal turizmin merkezi olabilmesi için uluslararası düzeyde iyi tanıtılması gereklidir.

Abstract (2. Language): 

This study is related to the opinions of the people of the Kozaklı town of Nevşehir province and the visitors coming to the town regarding to thermal tourism potential of the region. The study was carried out by the use of quantitative research models. The sample of the study was constituted by 144 visitors staying in the thermal hotels of the town. More than half of the participants stated that they come to the town upon the advice of a friend or a relative. One tenth of the visitors said that they came there upon the suggestion of a doctor. One third of the participants appeared to have come to the town for health reasons and one third of them were there for relaxation. The number of the visitors changes according to the gender. Two third of the people who came to the facilities more than twice were women. The region needs international advertisement in order to become a thermal tourism center with worldwide recognizance.

Key Words: 

Referanslar: 

AKBULUT Gülpınar, "Türkiye'de Kaplıca Turizmi ve Sorunları", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S:1(2010), s.35-54.
AKKUŞ İbrahim vd. Türkiye Jeotermal Kaynakları Envanteri, MTA Yayınları, Ankara 2005.
AKOVA İsmet, "Türkiye'de Turizm Sektörünün Olanakları ve Ekonomik Fonksiyonları", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S:6(1998), s.59-92.

PDF Dosyası: