ilköğretim matematik dersi 6. sınıf öğretim programının sağlamlığı üzerine bir değerlendirme

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

An evaluation on adequacy of sixth year elementary school mathematics curriculum

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2009

Cilt: 

  • 6

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

197-221

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Araştırma Görevlisi Doktor

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalışmanın amacı, 2006 yılında uygulamaya konulan yeni İlköğretim Matematik Dersi 6. Sınıf Öğretim Programı'nın sağlamlığının belirlenmesidir. Programın sağlamlığı araştırılırken, kazanımların ulaşılabilirliği ve kazanımlar arasındaki örüntünün matematiğin yapısına uygunluğu incelenmiştir. Deney ve kontrol gruplu deneysel nitelikte olan çalışma, her bir grupta 60'ar olmak üzere toplam 120 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Deney grubunda programdaki kazanımlara ve açıklamalara göre araştırmacı tarafından hazırlanan günlük planlara uygun öğretim yapılırken, kontrol grubunda derslerin işlenişine herhangi bir katkıda bulunulmamıştır. Çalışma sonunda özetle; deney grubunda, kontrol grubuna göre; ortalama başarı ve mutlak başarı yüzdelerinde daha yüksek başarı elde edilmiş ancak her iki grupta da elde edilen mutlak başarı yüzdeleri (0.56 ve 0.36) 0.75'in altında olduğundan tam öğrenmenin gerçekleşmediği belirlenmiştir.

Abstract (2. Language): 

The aim of this study is to determine adequacy of new 6th Years Elementary Mathematics Curriculum which was introduced in 2006. The determination consisted of attainability of objectives with suitability of patterns to structure of mathematics in the objectives. Experimental design was used in the study. The study carried out from a total of 120 students as experiment (60) and control (60) group. Mathematics lessons plans and the selected methods with respect to new program have been applied to the experiment group while the control group does their ordinary works in mathematics. As a result; students' achievement both in mean success and achievement level in experiment group are higher than the control group. Both groups' overall successes (0.56 and 0.36) were not satisfactory (<0.75). Thus, it can be said that both groups were not able to attain aimed targets with unconvinced teaching and learning process.

Key Words: 

Referanslar: 

Albayrak, M., Işık, C. & İpek, A.S. (2005). İlköğretim okulu matematik dersi (kapsam ve eğitim durumları açısından) incelenmesi. Eğitimde Yansımalar:VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. 14-16 Kasım 2005. Erciyes Üniversitesi. Kayseri. Baykul, Y. ve Tertemiz, N. (2004). İlköğretim birinci, ikinci ve üçüncü sınıf matematik programı üzerine bir değerlendirme. Eğitim ve Bilim, (29), 131. (40-49). Baykul, Y. (2005).

PDF Dosyası: