Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergi Üniversitesi: 
Çukurova Üniversitesi
Institute: 
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Derginin Yayınlandığı Diller: 
İngilizce
Türkçe
Derginin 2. Dildeki Adı: 
Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences
Yayın Aralığı: 
Üç Ayda Bir
Contact Telephone: 
0 (322) 338 65 74
Dergi Faks: 
0 (322) 338 65 74
Yazışma Adresi: 
Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 01330 Balcalı / ADANA