Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Dergi Adı: 
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN Online: 
1308-7363
Dergi Ülkesi: 
Türkiye
Dergi Üniversitesi: 
Adıyaman Üniversitesi
Derginin Yayınlandığı Diller: 
Türkçe
Derginin 2. Dildeki Adı: 
ADIYAMAN UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
Dergi Kısa Adı: 
ADYUSBD
Yayın Aralığı: 
Altı Ayda Bir
Dergi Yayınlandığı Aylar: 
Haziran
Aralık
Editör: 
Contact Telephone: 
+90 416 223 38 00-1647
Yazışma Adresi: 
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 02040 – ADIYAMAN