Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Dergi Adı: 

 • Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi

Arastirmax İndeksi: 

ISSN: 

1300-9915

Editörler Kurulu: 

Nurtekin ERKMEN – PhD, Department of Physical Education and Sport, Coaching Education, Selçuk University, Alaeddin Keykubat Campus, Konya, Turkey (Phone: +90 (332) 223 31 35; e-mail: nerkmen@selcuk.edu.tr)

Section Editors

Gulsum BASTUG – PhD, Department of Physical Education and Sport, Selçuk University, Alaeddin Keykubat Campus, Konya, Turkey (Phone: +90 (332)223 31 55; e-mail:gbastug@selcuk.edu.tr)

Halil TASKIN - PhD, Department of Physical Education and Sport, Selçuk University, Alaeddin Keykubat Campus, Konya, Turkey (Phone: +90 (332)223 31 35; e-mail:htaskin@selcuk.edu.tr)

Evrim CAKMAKCI – PhD, Department of Physical Education and Sport, Selçuk University, Alaeddin Keykubat Campus, Konya, Turkey (Phone: +90 (332)223 31 54; e-mail: evrimcakmakci@gmail.com)

Danışma Kurulu: 

Seydi Ahmet AĞAOĞLU, Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Samsun.

F. Hülya AŞÇI, Prof. Dr., Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü, Ankara.

Gül BALTACI, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara.

İbrahim CİCİOĞLU, Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara.

Mirela DAMIAN, Prof. Dr., Ovidius University of Constanta, Faculty of Physical Education and Sport, Romania.

Niyazi ENİSELER, Prof. Dr. Celal Bayar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Manisa.

Gülfem ERSÖZ, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara.

Mehmet GÜNAY, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara.

Osman İMAMOĞLU, Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Samsun.

Turgut KAPLAN, Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Konya.

Selma KARACAN, Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Konya.

Hasan KASAP, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul.

Mehmet KILIÇ, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Konya.

Ali KIZILET, Yrd. Doç. Dr. Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul.

Nurettin KONAR, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul.

Ali Osman ÖZCAN, Prof. Dr., Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Edirne.

Ahmet SANİOĞLU, Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Konya.

M. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL, Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Samsun.

Mehmet Akif ZİYAGİL, Prof. Dr., Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Amasya.

Dergi Ülkesi: 

 • Türkiye
 • DOAJ
 • Index Copernicus
 • ULAKBİM - Sosyal Bilimler Veri Tabanı

Dergi Üniversitesi: 

 • Selçuk Üniversitesi

Derginin Yayınlandığı Diller: 

 • Türkçe
 • İngilizce

Derginin 2. Dildeki Adı: 

SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE

Dergi Kuruluş Yılı: 

 • 1999

Yayın Aralığı: 

 • Dört Ayda Bir

Dergi Yayınlandığı Aylar: 

 • Nisan
 • Ağustos
 • Aralık

Editör: 

 • Nurtekin Erkmen

Dergi E-posta: 

Contact Telephone: 

+90 332 223 31 35

Dergi Faks: 

+90 332 241 16 08

Yazışma Adresi: 

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Alaaddin Keykubat Kampüsü, 42079, Selçuklu, Konya, Türkiye

Yayın İlkeleri: 

Beden eğitimi ve spor alanında hazırlanmış özgün makaleler, editöryel yazılar ve derlemeler yayınlanır.

Dergi 4 ayda bir, yılda 3 kez yayınlanır. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış olmalıdır. Değerlendirme sürecinde başka bir dergiye yayın için gönderilmemelidir. Bu durum tamamen yazarların sorumluluğundadır. Daha önce kongrede sunulmuş ise hangi kongrede sunulduğu, tarihi ve yeri dip not olarak başlık sayfasında belirtilmelidir.

Dergiye gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce olarak yazılabilir.

Dergiye gönderilen çalışmaların yayınlanabilmesi için yayın kurulu tarafından uygun bulunmalıdır. Çalışmaların anlam ve yazım bakımından gerekli görülen düzeltmeleri editör tarafından yapılabilir. Dergiye gelen çalışmanın basımı öncesinde hakem görüşleri alınır. Çalışmaların dergide yayınlanabilmesi için hakemler tarafından kabul edilmesi ve editörlerin bilimsel içerik ve şekil bakımından uygun görmesi gerekir.

Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve bu durum yazarlara bildirilir. Yayına kabul edilmeyen çalışmalar yazara iade edilmez.

Yayın için gönderilen çalışmayla birlikte çalışmanın yayın hakları devir formu tüm yazarlar tarafından isim sırasına uygun olarak imzalandıktan sonra dergiye gönderilmelidir.

Çalışma, Microsoft Word programında hazırlanarak derginin resmi web sayfasından editöre gönderilecektir.

Yayımına karar verilen çalışmalarda ekleme ya da çıkarma yapılamaz.

Yayın süreci tamamlanan çalışmalar geliş tarihi esas alınarak yayınlanır. Ancak, güncelliğini kaybetmemesi açısından bu sıra bazı öncelikli çalışmalar için uygulanmayabilir. Buna karar verme yetkisi tamamen editörlerin yetkisindedir, itiraz ve gerekçe sorulamaz.

Yayınlanan çalışmaların bilimsel etik ve hukuki sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

Yayın Süreci: 

Yayın için dergiye gönderilen çalışmalar editör onayından sonra ilgili bölüm editörüne yönlendirilir. Bölüm editörü çalışmayı incelenmek üzere en az üç hakeme gönderir. Hakem eleştirilerinin alınmasının ardında bölüm editörü çalışmayı editöre yönlendirir. Editör, bölüm editörü ve hakem raporları doğrultusunda çalışmayı değerlendirir.

Yazım Kuralları: 

Çalışma metni standart (A4) dosya kağıdının bir yüzüne iki satır aralıklı olarak ve her sayfanın sağ ve sol tarafından 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırları 1,25 cm içerden başlatılmalıdır. Çalışmanın tamamı Garamond yazı karakteri ile 12 punto olarak yazılmalı ve 16 sayfayı aşmamalıdır.

Başlık Sayfası, ayrı bir word belgesi olarak hazırlanmalıdır: Çalışmanın başlığı (bold ve sola yaslanmış), yazar(lar) ad ve soyadı, yazar(lar) bilgileri (Kurum, bölüm, şehir, ülke). Ayrıca yazışmadan sorumlu yazarın posta adresi, e-mail adresi, telefon ve faks numarası bu kısımda açıkça belirtilmelidir. Çalışma yüksek lisans veya doktora tezinden özetlenmiş ve kongrede sunulmuş ise dip not olarak yazılmalıdır.

Referanslar: 

Makale ise;

1. Casa DJ, Armstrong LE, Hillman SK, Montain SJ, Reiff RV, Rich BSE, Roberts WO, Stone JA. National athletic trainers' association position statement: fluid replacement for athletes. Journal of Athletic Training, 2000; 35(2): 212-224.

Yazarı kurum olan dergi ise;

8. American College of Sports Medicine. Joint position stand: Nutrition and athletic performance. Med Sci Sports Exerc, 2000; 32(12): 2130–2145.

Kitap ise;

2. Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2nd ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Assoc, 1988:274–275.

Kitaptan bir bölüm ise;

5. Bangsbo, J. Physiology of Training. In: Science and Soccer, Relly, T and Williams, AM, eds. New York: Roudlegde, 2003.