Devlet Teorileri ve Kolektif Hareket

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Theories of State and Collective Action

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2004

Sayı: 

  • 10

Sayfa Aralığı:: 

1-32

Yayın Dili: 

  • İngilizce

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Yardımcı Doçent

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu makale teorik tartışmaları inceleyerek kolektif hareket konsepti içinde devlet, ekonomi ve çıkar gruplarının incelenebileceği bir çerçeve oluşturma amacını taşımaktadır. Bu çalışmada kurumları ve kolektif hareketi makro düzeyde –yani, politik kurumları (devlet) ve devlet-toplum ilşikilerini- izahetmeye çalışan teorileri irdelemektededir. Kurumları ve kolektif hareketi mikro düzeyde –yani, bireyi kolektif davranışa ve harekete yönlendiren rasyoneli- izaha çabalayan teoriler yer azlığından bu makale kapsamının dışında brakılmıştır. Farklı grupların kendi ekonomik ve politik çıkarlarını savunmak amacıyla örgütlenmelerini sağlayan etkenleri belirlemeye çalışan teorilerden oluşan çok geniş bir literatür sözkonusudur. Literaturün genişliği bizi temel sayılabilecek politik teorileri inceleyip bu teorilerin devlet, işadamı ve işçi sınıfının kolektif davranişlarının genel yapısını izahetmelerindeki ortak anatemalarını ve bu çabalamalarındaki eksik ve üstün yönlerini tartışmaya yöneltmektedir.

Abstract (2. Language): 

This paper aims to review theoretical arguments and constitute a framework to view the state, the economy, and interest groups within the concept of collective action. This study reviews macro-level explanations for institutions and collective action -namely perspectives towards political institutions (the state), state-society relations, etc. Micro level explanations of institutions and collective actions - namely theories explaining the rationale of individuals for participation in collective action is excluded from the content of this article for the reason of space. There is a wide literature of relevance to this study since political and social theories and/or models, primarily or secondarily, try to determine factors that influence the ability of different groups to organise in defence of their common economic and political interests. Therefore, I will examine the various existing theories, outline their common themes and assess their merits in explaining the patterns of collective behaviour of the state, businessmen, and labour

Key Words: 

Referanslar: 

Almond, G. A. and Powell, G. B. (1978). Comparative Politics. Boston, Toronto: Little, Brown, and Company. Arrighi, G., Hopkins, T. K., and Wallerstein, I. (1989). Antisystemic Movements. London: Verso. Atkinson, M. M. and Coleman, W. D. (1985). “Corporatism and Industrial Policy”, In Organised Interests and the State, ed. by Cawson, A. London, California, and New Delhi: Sage Publications, pp. 22-44. Bates, R. T. (1995).

PDF Dosyası: