Fonksiyon Öğreniminde Kavramsal Zorluklar

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Conceptual Obstacles Concerning the Learning of the Function

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2006

Cilt: 

  • 2

Sayı: 

  • 7

Sayfa Aralığı:: 

75-94

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Akademik Ünvanı: 

  • Doktor

Yazar E-posta: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Fonksiyon kavramı matematikte en önemli ve temel fikirlerden biridir. Matematikteki çoğu kavramın tanımlanmasında ve kavramlar arası geçişin sağlanmasında birleştirici bir rol oynar. Öğrenciler fonksiyon kavramı ile ilk olarak dokuzuncu sınıfta karşılaşırlar ve bu kavram onlara oldukça soyut ve anlaşılmaz gelir. Fonksiyon kavramını yapısal boyutuyla kavramada birtakım zorluklar ve kavram yanılgıları yaşarlar. Bu zorluklar ve kavram yanılgıları oldukça çeşitlidir. Bunlar genellikle; fonksiyonun çeşitli gösterimleri, bu gösterimler arası geçişler, fonksiyonla ilgili notasyonlar, sembolik yazılımlar, ters fonksiyon, bileşke fonksiyon ile ilgili kavramsal bilgilerdir. Bunların aşılmasında öğretmenin fonksiyon kavramıyla ilgili hazırlayacağı öğretim materyallerinin (içeriğin) ve kullanacağı öğretim yönteminin önemi büyüktür. Bu çalışmada; yaşanan bilişsel zorluklara, kavram yanılgılarına ve fonksiyon kavramının hangi temelde öğretilmesi gerektiğine dair geniş bir literatür bilgisi verilmeye çalışılmıştır.

Abstract (2. Language): 

The concept of function is one of the most important and central ideas in mathematics. It plays an important role in describing most many concepts and connecting the concepts in mathematics. Students learn this concept in ninth grade and it seems quite complex and abstract to them. They face obstacles and misconceptions while working with functions on the structural side of it. These obstacles and misconceptions are various. In general, these are conceptual knowledge about different representations of a function, transitions among these representations, notions of function, symbolical representations, inverse function, composite function. Instructual materials and teaching methods are very important to succeed in them. In this study; wide range of literatural knowledge about the known cognitive obstacles, misconceptions and how to teach the concept of function have been submitted.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Anastasia, E., Spyrou, P., Elia, I. ve Gagatsis, A. (2004). University Students’ Conceptions of Function. Proceedings of the 28th Conference of the Interntional Group for the Psychology of Mathematics Education, 2, (sf. 351-358). 2. Altun, M. (1998). Matematik Öğretimi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları, No:591. 3. Biehler, R., Scholz, R. ve Winkelmann, B. (1993). Reflections on Mathematical Concepts As Points For Mathematical Thinking.

PDF Dosyası: