A CASE STUDY OF COMPETITIVENESS IN LATIN AMERICA: SCHUMPETERIAN APPROACH AND NEOSTRUCTURALIST SCHOOL

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

A CASE STUDY OF COMPETITIVENESS IN LATIN AMERICA: SCHUMPETERIAN APPROACH AND NEOSTRUCTURALIST SCHOOL

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2011

Sayı: 

  • 1

Sayfa Aralığı:: 

115-128

Yayın Dili: 

  • İngilizce

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

JEL Terimleri: 

Özet (Orjinal Dil): 

Bu çalısma, Latin Amerika’da neoyapısalcı okulun rekabet edebilirlik kavramını temel alarak Schumpeterci yaklasıma bakısını analiz etmeye odaklanıyor. Tarihsel süreç içerisinde yapısalcı yaklasımların neoyapısalcı yaklasımlara evrildiği görülürken, adil büyüme ile sistematik rekabet edebilirlik kavramları neoyapısalcı okulum temelleri olarak tanımlanmaktadır. Schumpeterci yaklasımların iktisadi kalkınma, innovasyon ve girisimci kavramları dikkate alınarak, bu kavramların neoyapısalcı okulun temellerini olusturan adil büyüme ile sistematik rekabet edebilirlik içerisinde ne sekilde kullanıldığına yanıtlar üretmeye çalısmaktadır. Çalısma kapsamında neoyapısalcı analizin Schumpeterci yaklasımlardan doğrudan etkilendiği açık bir sekilde görülmektedir.

Abstract (2. Language): 

This paper aims to focus on neostructuralism in case of Latin America on the basis of competitiveness and rivalry in order to analyze the influences of Schumpeterian approaches. Considering the historical evolution of structuralism to neostructuralism, growth with equity and systematic competitiveness have been defined as the main pillars of neostructuralism. Regarding Schumpeterian vision of economic development, innovation and entrepreneur, how these concepts have been used within neostructuralist approaches based on growth with equity and systematic competitiveness would tried to be answered. Within this context it is clearly seen that Schumpeterian approaches have a direct influence on neostructuralism.

Key Words: 

Referanslar: 

ALTIMIR O.(1990); “ Development, crisis and equity”, Cepal Review, No: 40, LC/G.1613-P, Santiago, Chile. BIELSCHOWSKY Ricardo (2009); “Sixty years of ECLAC: structuralism and neo-structuralism”, Cepal Review , No:97, April 2009, pp.171-192. CIMOLI Mario and KATZ Jorge(2001); “Structural Reforms Technological Gaps and Economic Development.

PDF Dosyası: