KÜRESEL KRİZLER VE KRİZ DÖNEMİNDE PARA POLİTİKASININ KULLANIMI | Arastirmax - Scientific Publication Index

KÜRESEL KRİZLER VE KRİZ DÖNEMİNDE PARA POLİTİKASININ KULLANIMI

Share
Author NameUniversity of AuthorDepartment of Author
GLOBAL CRISISES AND USE OF MONETARY POLICY IN THE CRISIS PERIOD
Publication Year: 
2007
Volume: 
12
Number: 
1-2
Sayfa Aralığı:: 
432-443
Publication Language: 
Turkish
Abstract (2. Language): 
In the globalization world the relations among the countries are enhancing day by day. The quick rise of international relations in the economy and outside the economy enhances the dependency among the countries. In this context, the crisis occuring in the financial sector in America rapidlty spread over the world in Sseptember 2008. The countries were influenced by the crisis according to their dependency on the world economy. Like other countries in the world, Azerbaijan Government also began taking actions against this crisis. Azerbaijan Central Bank also aimed at reducing the effects of this crisis using means of monetary policy.
References: 

1. Turan Kamil, "Küreselleşen Çağımız ve Çalışma Hayatı", 1994, Kamu-İş Dergisi, Cilt:3, Sayı:3, (Ocak),
2. Mittelman H. James , "The Dynamics of Globalization", Globalization:Critical Reflections, Ed:James H. Mittelman, London, Lynne Rienner Publishers, 1997
3. Coşkun C. Aktan, “Genel Olarak Kriz Kavramı ve Özellikleri”, http://www.canaktan.org/yonetim/kriz-yonetim/anasayfa-kriz.htm, erişim tarihi: 08.05.2009
4. Aslan Eren, Bora Süslü, “Finansal Kriz Teorileri Işığında Türkiyede Yaşanan Krizlerin Genel Bir Değerlendirmesi” Yeni Türkiye, Sayı:41, Yıl:7, Eylül-Ekim 2001
5. Muhammed Akdiş, "Küreselleşmenin Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri ve Türkiye:Finansal Krizler-Beklentiler", Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış Ticaret Dergisi, Yıl:7, Sayı:26, (Ekim-2002)
6. “10 soruda küresel kriz”, http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/460082.asp, 23 Eylül 2008, erişim tarihi: 08.05.2009
7. Durmuş Yılmaz, Küresel Kriz, Etkileri ve Para Politikası Uygulamaları, TCMB Yayınları, İstanbul, 4 mart 2009
8. Aysu İnsel, Ercan Sarıdoğan, “Ekonomik krizin boyutları”,04 mayıs 2009, http://www.virahaber.com/haber/ekonomik-krizin-boyutlari-9943.htm, erişim tarihi: 08.05.2009
9. Ercan Kumcu, “Gelişmiş Ülkelerde Para Politikası, Hürriyet gaz., 11 Kasım, 2008
10. http://www.nba.az/download/Pul_siyaseti/istiqamet/2008_1.pdf
11. Bayramov , Kenan Kerimzade ve İlham Poluxov, “Azerbaycan Respublikasının Anti- Böhran Konsepsiyası”, İktisadi ve İnkişaf Merkezi Yayınları, Bakı, Aprel, 2009

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com