KÜRESEL KRİZLER VE KRİZ DÖNEMİNDE PARA POLİTİKASININ KULLANIMI

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

GLOBAL CRISISES AND USE OF MONETARY POLICY IN THE CRISIS PERIOD

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2007

Cilt: 

  • 12

Sayı: 

  • 1-2

Sayfa Aralığı:: 

432-443

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Fakültesi: 

Abstract (2. Language): 

In the globalization world the relations among the countries are enhancing day by day. The quick rise of international relations in the economy and outside the economy enhances the dependency among the countries. In this context, the crisis occuring in the financial sector in America rapidlty spread over the world in Sseptember 2008. The countries were influenced by the crisis according to their dependency on the world economy. Like other countries in the world, Azerbaijan Government also began taking actions against this crisis. Azerbaijan Central Bank also aimed at reducing the effects of this crisis using means of monetary policy.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Turan Kamil, "Küreselleşen Çağımız ve Çalışma Hayatı", 1994, Kamu-İş Dergisi, Cilt:3, Sayı:3, (Ocak), 2. Mittelman H. James , "The Dynamics of Globalization", Globalization:Critical Reflections, Ed:James H. Mittelman, London, Lynne Rienner Publishers, 1997 3. Coşkun C. Aktan, “Genel Olarak Kriz Kavramı ve Özellikleri”, http://www.canaktan.org/yonetim/kriz-yonetim/anasayfa-kriz.htm, erişim tarihi: 08.05.2009 4.

PDF Dosyası: