Astımlı çocuklarda CK-MB ve kardiak troponin-l seviyeleri

Yayının 2. Dildeki İsmi: 

Serum CK-MB and cardiac troponin-l tevels in asthmatic children

Dergi Adı: 

Yayın Yılı: 

  • 2005

Cilt: 

  • 21

Sayı: 

  • 2

Sayfa Aralığı:: 

50-54

Yayın Dili: 

  • Türkçe

Yazar Bilgileri: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar E-posta: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Adı: 

Yazar Üniversitesi: 

Yazar Anabilim Dalı: 

Anahtar Kelimeler: 

Özet (Orjinal Dil): 

Erişkinler ve çocuklarda serum myokardiai kreatinin kinaz (CK-MB) seviyesinde artış saptandığında öncelikli olarak kardıyak iskemi veya kardiyak hasar akla gelmektedir. Ancak bu durumda ileri tetkikler her zaman myokard iskemisini desteklememektedir. Çalışmamızda, astım atağı sırasında yükselen CK-MB'nin önem ve kaynağını araştırmak amacıyla. 30 astımlı çocuk ve 20 sağlıklı kontrolün CK-MB ve kardiak troponin-l (cTn-lj düzeylerini değerlendirdik. Astım atağı ile başvuru sırasında CK-MB seviyeleri, kontrol grubundan ve aynı hastaların ataktan sonraki seviyelerinden daha yüksek¬ti (p<0.05}. CK-MB seviyeleri ile solunum sayısı arasında pozitif korelasyon ve başvuruda ölçülen oksijen satürasyonu arasında negatif korelasyon bu/undu. CK-MB seviyelerinin yükselmesinde etkili faktörler olarak da solunum sayısının artışı ve oksijen satürasyonu düşüklüğü saptandı. Serum cTn-l CK-MB yüksek bulunan bütün hastalarda normal bulun¬du. Sonuç olarak astım atağı ile başvuran çocuklarda solunum kaslarının zorlanmasına bağlı olarak CK-MB yüksekliği saptanabilir.

Abstract (2. Language): 

The elevations of serum creatine kinase myocardiai bound (CK-MBj leveis can be observed in children and suggest a myocardial injury. We determined serum CK-MB and cardiac troponin-l (cTn-l) leveis in 30 asthmatic children to assess cardiac injury at admission for exacerbation and two vveeks later. Tvventy healthy age-matched children served as con-trois. The CK-MB leveis in admission for asthmatic exacerbation were higher than control group, and than the leveis of the same patients after exacerbation (p<0.05J. There was found to be a positive correlation betvveen the CK-MB leveis and respiratory rate, and a negative correlation betvveen the CK-MB leveis and oxygen saturation measured at admission. The effective factors on CK-MB leveis was found to be respiratory rate and oxygen saturation. However, serum cTn-I leveis were found to be normal in ali patients including those vvith CK-MB elevation. İn conclusion, CK-MB elevation may occur in children vvith acute astma attack related to the stress on respiratory muscles.

Key Words: 

Referanslar: 

1. Becker JW, Evaluation of patients with chronic respirato¬ry symptoms. İmmunol Allergy Clin North Am 1999; 19: 1-18. 2. IMicolai T. Air pollution and respiratory diseases in chil¬dren: What is the clinicalıy relevant impact? Pediatr Pulmonol 1999; Suppl 18; 9-13. 3 Homey B, Zlotnik A. Chemokines in allergy. Current Opin İmmunol 1999; 1 I: 626-34. 4. Host A, Halken S The role of allergy in chıldhood asthma.

PDF Dosyası: