Sakroiliak Eklem Tutulumu ile Seyreden Alkalen Fosfatazın Normal Olduğu bir Paget Hastası

Article Title (2.Language): 

A Paget Patient with Sacroiliac Joint Involvement and Normal Alkaline Phosphatase Level

Journal Name: 

Publishing Year: 

  • 2011

Volume: 

  • 27

Number: 

  • 3

Page Numbers: 

170-172

Article Language: 

  • Türkçe

Author Information: 

Author Name: 

Author University: 

Author E-mail: 

Author Name: 

Author University: 

Author Department: 

Author Name: 

Author University: 

Author Name: 

Author University: 

Author Department: 

Original Keywords: 

Abstract (Original): 

Paget Hastalığı, artmış osteoklastlk aktlvlte sonrası aşırı kemik yapımıyla karakterize olan ve osteoporozdan sonra ikinci sıklıkta görülen bir kemik hastalığıdır. Genellikle ileri yaştaki erkeklerde görülmektedir. Klinik olarak kemik ağrıları, patolojik kırıklar, nörolojik ve işitsel problemler görülse de hastaların çoğu asemptomatik seyretmektedir. Hastalığın patogenezi tam olarak aydınlatılamamakla beraber genetik faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Tanı alkalen fosfataz yüksekliği ve radyolojik bulgular ışığında koyulur. Tedavide bifosfonatlardan büyük oranda fayda görülmektedir. Burada yoğun bel ve kalça ağrısı ile kliniğimize başvuran, alkalen fosfataz değerleri normal sınırlarda seyreden ve sakroiliak eklem tutulumu olan, kemik sintigrafisi bulguları ile Paget hastalığı tanısı koyduğumuz bir olgu takdim edilmiştir.

Abstract (English): 

Paget's disease Is the most frequent disorder of bone after osteoporosis characterized by excess bone growth due to Increased osteoclast activitly. It Is usually seen In older males. Patients are often asymptomatic but sometimes bone pain, fractures, neurological and hearing problems can be seen. Although the pathogenesis of disease is not clear, genetical factors are thought to play role on pathogenesis. Paget's disease is diagnosed by elevated serum alkaline phosphatase activity and abnormal radiological findings. Bisphosphonates are useful in controlling disease activity. Here, we present a patient admitted to our clinic with severe pelvic and back pain, mimicking sacroiliitis, diagnosed via bone sintigraphy as Paget's disease in contrast to normal alkaline phosphatase levels.

Key Words (2. Language): 

References: 

1. Ankom MA, Shapiro JR. Paget's Disease of Bone (Osteitis Deformans). J Am Gerlatr Soc 1998;46:1025-33. 2. Joseph LS. Paget's disease of bone: a review of epidemiology, pathophysiology and management. Ther Adv Musculoskel Dls 2009;1:107-25. 3. Ralston, S.H. Pathogenesis of Paget's disease of bone. Bone 2008;43:819-25. 4. Slrls ES, Canfleld RE. Paget's disease of bone. Trends Endocrinol Metab.

PDF File: