You are here

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Arastirmax Indexes:

Journal Country:

Journal University:

Publication Languages:

Journal Publication Schedule:

Journal Publication Months:

Journal E-mail: 
Contact Telephone: 
+90 (376) 212 04 21-213
Journal Fax: 
+90 (376) 212 04 21
Postal Adress: 
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İİBF Dergisi ÇANKIRI