Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | Arastirmax - Scientific Publication Index

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Arastirmax Indexes: 
Journal Country: 
Turkey
Journal University: 
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Publication Languages: 
Turkish
English
Journal Publication Schedule: 
Semi-Annually
Journal Publication Months: 
June
December
Journal E-mail: 
Contact Telephone: 
+90 (376) 212 04 21-213
Journal Fax: 
+90 (376) 212 04 21
Postal Adress: 
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İİBF Dergisi ÇANKIRI