Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Journal Name: 

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Arastirmax Index: 

ISSN: 

1302-3284

Editorial Board: 

Editörler

Prof. Dr. Faruk SAPANCALI

Doç. Dr. Ethem DUYGULU

Dergi Yayın Komisyonu

Prof. Dr. Faruk SAPANCALI faruk.sapancali@deu.edu.tr

Doç. Dr. Ethem DUYGULU ethem.duygulu@deu.edu.tr

Doç. Dr. Pınar KARACAN pinar.karacan@deu.edu.tr

Arş. Gör. Ediz GÜRİPEK ediz.guripek@deu.edu.tr

Arş. Gör. Pınar IŞILDAR pinar.isildar@deu.edu.tr

Arş. Gör. Erdem AKTAŞ erdem.aktas@deu.edu.tr

Arş. Gör. Emir ÖZEREN emir.ozeren@deu.edu.tr

Arş. Gör. Demet BAĞIRAN demet.bagiran@deu.edu.tr

Arş. Gör. Sinem ERBAŞ sinem.erbas@deu.edu.tr

Arş. Gör. Levent ATEŞOĞLU levent.atesoglu@deu.edu.tr

Arş. Gör. Hakan ÖZKAYA hakan.ozkaya@deu.edu.tr

Uz. Özlem ABACIOĞLU ozlem.abacioglu@deu.edu.tr

Uz. Çağdaş CENGİZ cagdas.cengiz@deu.edu.tr

WEB Editör

Arş. Gör. Ediz GÜRİPEK

Journal Country: 

 • Türkiye

Advisory Board: 

Yayın Danışman Kurulu

Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ

Prof. Dr. Güneş ARIKDAL

Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN

Prof. Dr. Canan BALKIR

Prof. Dr. Şeyhmus BALOĞLU

Prof. Dr. Pascale CARAYON

Prof. Dr. Celil ÇAKICI

Prof. Dr. Tamer ÇAVUŞGİL

Prof. Dr. Ertuğrul ÇETİNER

Prof. Dr. Hulusi DEMİR

Prof. Dr. Yücel ERTEKİN

Prof. Dr. Murat FERMAN

Prof. Dr. Doğan GÜRSOY

Prof. Dr. Anastasios KARASAVVOGLOU

Prof. Dr. Asker KARTARI

Prof. Dr. Metin KOZAK

Prof. Dr. Chris MILNER

Prof. Dr. Erdal ONAR

Prof. Dr. Sharr PROHASKA

Prof. Dr. Ercan SIRAKAYA

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER

Prof. Dr. Brent S. STEEL

Prof. Dr. Ercan TATLIDİL

Prof. Dr. Hülya TÜTEK

Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ

Prof.. Dr. Selçuk USLU

Prof. Dr. Muzaffer UYSAL

Prof. Dr. Sevinç ÜRETEN

Prof. Dr. Dima JAMALI

Doç. Dr. Gürhan KÖK

Doç. Dr. M. Haluk KÖKSAL

Doç. Dr. Avşar KURGUN

 • ASOS Index
 • DOAJ
 • EBSCOhost
 • ULAKBİM - Sosyal Bilimler Veri Tabanı
 • Ulrich's Periodicals Directory (UPD)

Journal University: 

 • Dokuz Eylül Üniversitesi

Institute: 

 • Sosyal Bilimler Enstitüsü

Publication Language: 

 • Türkçe
 • İngilizce
 • Almanca
 • Fransızca

Journal English Name: 

Dokuz Eylul University Journal of Graduate School of Social Sciences

Journal Foundation Year: 

 • 1999

Publication Period: 

 • Üç Ayda Bir

Published Months: 

 • Ocak
 • Nisan
 • Temmuz
 • Ekim

Editor: 

 • Faruk SAPANCALI, Ethem DUYGULU

Journal E-mail: 

Contact Telephone: 

232 412 87 67/ 232 412

Journal Fax: 

232 453 02 66

Mail Adress: 

TC. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İzmir

Publication Principles: 

TC. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda en az dört defa yayınlanan hakemli bir dergidir. Derginin yayım dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce dilinde yazılan makaleler de yayımlanabilir. Dergi, içeriği tüm kullanıcılara açık, serbestçe/ücretsiz "açık erişimli" bir dergidir. Kullanıcılar yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

Dergi, alana özgün katkılar yapan ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamayı amaçlar.

Dergiye gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması ve herhangi bir yerde yayınlanması için değerlendirme sürecine girmemiş olması gerekir.

Gönderilen makaleler, ilk olarak Yayın Kurulu tarafından alana özgün katkısı, bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir.

Çalışmalar, ön değerlendirme ölçütlerini karşılamaları halinde üç hakeme gönderilir. Hakemlerin ve yazarın kimlikleri bu süreçte gizli tutulur. Hakem raporları doğrultusunda makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına, yayın kurulu karar verir.

Yayınlanmayan makaleler, yazara geri verilmez.

Dergideki makalelerin bilimsel sorumluluğu yazara aittir. Yayınlanmış eserlerden kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.

Makalenin dergide yayınlanmasında sonra tüm telif hakları DEÜ Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi’ne aittir. Yayınlanmış çalışmaların yazarlarına telif ücreti ödenmez. DEÜ Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi onayı olmadan yayınlanmış makaleler başka bir yerde yayınlanamaz ve çoğaltılamaz.

Makalelerin gönderilmesi

Makalelerin “MS Word” programında çıktısı alınıp, “üç” kopya olarak ve makalenin içine kopyalandığı bir CD’yle “Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kaynaklar Yerleşkesi, 35160 Buca-İzmir” adresine aşağıda yer alan TAAHHÜTNAME doldurularak gönderilmelidir. Ayrıca, makalenin “MS Word”de yazılmış hali, e-postayla sbedergi@deu.edu.tr gönderilmelidir.

Publication Rules: 

Makaleler, MS Word programında "Times New Roman 11 punto" karakteriyle tek satır aralıklı ve iki yana yaslanmış olarak yazılır.

Sayfa yapısı "A4" olmalı; sağ, sol üst ve alt kenarlardan "4 cm" boşluk bırakılmalıdır. Paragraf başlarındaki boşluk "1.25 cm" ve paragraf aralığı "6nk" olmalıdır.

Makalenin genel kurgusu sırayla şöyledir; makalenin adı, yazar adı ve soyadı, Türkçe özet, Türkçe anahtar kelimeler, makalenin İngilizce adı, İngilizce özet, İngilizce anahtar kelimeler, JEL sınıflandırması, tam metin, dipnotlar, kaynakça ve ekler.

Özet ve anahtar kelimeler "Times New Roman 10 punto" karakteriyle yazılmalıdır.

Makaleler herhangi bir yerde sunulmuşsa, bu durum mutlaka makalenin başlığına dipnot verilerek gösterilmelidir.

Makalenin ilk sayfası kapak sayfasıdır. Bu sayfada, çalışmanın başlığı (büyük harflerle Times New Roman 11 punto ve koyu), yazar adı ve soyadı (soyadı büyük harflerle), unvanı, adresi ve varsa teşekkür notu bulunur. İkinci sayfada, makalenin başlığı tekrar yazılmalıdır. Türkçe özet, Türkçe anahtar kelimeler, İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimeler ikinci sayfada olmalıdır.

Özetler ortalama 150 kelimeden oluşmalıdır. Özette, çalışmanın amacı ve kapsamı, özgün yönü ve incelediği alana getirdiği katkı, yöntemi ve başlıca vurguları, değerlendirmeler ve öneriler kısaca belirtilmelidir.

Anahtar kelimeler en az iki en çok altı tane olmalıdır.

Makalenin ana metni üçüncü sayfadan başlamalıdır. Metindeki ana başlıklar büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır. İkinci düzey başlıklar koyu ve sadece ilk kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Üçüncü düzey başlıklar koyu ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Tablo ve şekil başlıkları tablo ve şekillerin üzerinde numaralandırılarak "Times New Roman 10 punto" karakteriyle yazılmalıdır. Tablo içi yazım karakteri "Times New Roman 9 punto" olmalıdır.

Dergide, kaynak gösterme metinde parantez içinde yazar soyadı ve yayın yılı olarak verilir. Örneğin: (Ahmet, 2005: 46). Kaynak gösterilen çalışma iki yazarlıysa iki yazarın soy isimleri gösterilir. (Ahmet ve Ozan, 2003: 69). Kaynak gösterilen çalışma üç ve daha fazla yazarlıysa ilk yazarın “soy ismi vd.” ifadesi kullanılmalıdır. Örneğin: (Ahmet vd., 2006: 79). Metin içinde aynı konuya birden fazla kaynak gösterilmişse verilmişse, yazarların soy isimleri alfabetik sıralamayla gösterilmelidir. Örneğin; (Ahmet, 2009; Can, 2001; Uysal 2006). Aynı yazarın aynı yıla ait farklı çalışmaları, yayın yılı sonuna konulacak “a, b, c, …harfleriyle gösterilmelidir. Örneğin: (Yılmaz, 2008a; 2008b).

Metinde dipnot uygulaması, ilgili sayfa altında metnin bütünlüğünü bozmayacak şekilde yalnızca açıklama amacıyla kullanılmalıdır ve “Times New Roman 10” karakteriyle verilmelidir.

Kaynakçada, örnek çalışmalar için uyulması gereken genel kurallar aşağıda gösterilmiştir.

Kitap: Rosenau, P. M. 2004. Post-modernizm ve toplum bilimleri. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Kitap bölümü: Muecke, M. A. 1994. On the evaluation of ethnographies. İçinde J. M. Morse (Der.) Critical issues in qualitative research: 187-209. London: Sage.
Dergi: Kılıç, G. ve Öztürk, Y. 2009. Kariyer yönetimi: beş yıldızlı otellerde bir uygulama. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20 (1): 45-60.

Tez: Çolakoğlu, Ü. (1997). Konaklama işletmelerinde yönetici-yönetilen ilişkilerinde iletişim stratejileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
İnternet adresi: University of Georgia, “Points of pride”, http://www.uga.edu/profile/pride.html (erişim tarihi)

Makalenin yazımı ve atıflarla ilgili belirtilmeyen diğer konularda bilimsel makale yazım kuralları esas alınmalıdır.

Yararlanılan kaynaklar, makalenin sonunda ayrı bir sayfada soyadı sırasıyla alfabetik olarak “kaynakça” başlığı altında gösterilmelidir.

Kaynakçada aynı yazarın aynı yıla ait çalışmaları varsa, çalışmanın yapıldığı yıl sonuna “a, b, c, … ” harfleri koyularak sıralanmalıdır.

Söz konusu kural ve ilkelere uymayan makalelerin sorumlulukları yazara aittir. Dergi Yayın Komisyonu’nun ilgili kural ve ilkelere uymayan makaleleri “hakem değerlendirme sürecine” sokmadan “reddetme” hakkı bulunmaktadır.