Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi | Arastirmax - Scientific Publication Index

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi

Journal Name: 
Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi
ISSN: 
1300-7718
Journal Country: 
Turkey
Publication Languages: 
Turkish
English
Journal Name (2.language): 
Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal
Journal Foundation Year: 
1992
Journal Publication Schedule: 
Three Issue in a Year
Journal Publication Months: 
January
May
September
Editor: 
Journal E-mail: 
Contact Telephone: 
90 (312) 305 17 10
Journal Fax: 
90 (312) 311 39 58
Postal Adress: 
Prof. Dr. Bülent Altun Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Sıhhiye-Ankara, Türkiye