Kamu Kesimi Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Fayda-Maliyet Analizi Tekniği Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği

Fayda-maliyet analizi kamu ve özel kesim yatırım projelerinin ekonomik açıdan değerlendirilmesinde kullanılan bir tekniktir. Bu teknik tanımlanan kamu hedefleri doğrultusunda yatırım projelerinin alternatifleri de dikkate alınarak sağlayacakları net faydaları tanımlar ve değerlendirir. Bunun yanında, fayda maliyet analizi yatırımların gerçekleştirilmesinde kullanılacak fiziki kaynakların analizini de yapar. Son yıllarda tekniğin beşeri sermaye yatırımlarına da uygulandığı görülmektedir.
Fayda-maliyet analizi, Dupuit’in tüketci fazlası ve refah ekonomisinin “Potansiyel Pareto İyileştirme” olarak da tanımlanan optimalite kriterlerinin temelinde incelenir. Bu çalışmada Türkiye’de ki kamu yatırım programlarının hazırlanmasında analizin uygulanmasına değinilmiştir. Son yıllarda fayda-maliyet analizinin ülkemizde kaçınılmaz olarak ele alınmasına dikkat çekilmektedir.

İngilizce Özet: 

Cost-benefit analysis is a technique for assessing the economic utility of the public and private investment projects. This technique identifies and evaluates the net benefits associated with alternatives to achieve defined public goals. Although, cost-benefit analysis has been most often used to analyze the justification for investment in physical resources. In recent years it has been extended to the analysis of investment in human capital.
Cost-benefit analysis is based on Dupuit’s approach of consumers’ surplus and as applied welfare economics, this technique uses a decision criterion as identified as the “Potential Pareto Criterion”. This study also examines the Turkish case and Turkish government investment projects. In recent years, this technique has been inevitabely employed by many government units in Turkey.

Cilt: 

17

Sayı: 

2

Sayfalar: 

115-132

Yıllar: 

Makaleler İngilizce Anahtar Kelimeler: 

Üniversiteler: 

PDF Dosyasını Ekleyin: