You are here

1924 Türk Basını Işığında Amerikalı Eğitimci John Dewey'nin Türkiye Seyahati

Share
An American Educator, John Dewey's Journey To Turkey Under The Light Of 1924 Turkish Press
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
193-207

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu makalede 1924 tarihli Türk basınına göre, Amerikalıeğitimci John Dewey'nin Türkiye seyahati ve izlenimleri ele alınmaktadır. Türkiye'de pek çok çalışma, Dewey'nin raporu üzerine odaklanmıştır. Burada ise, Dewey'nin, raporunu hazırladığısüreç incelenmiştir. Bunun için, Dewey'nin seyahat programı, dönemin Akşam, Cumhuriyet, Hâkimiyet-i Milliye, Tanin, Vakit, İkdam, Son Telgraf gibi Türk gazeteleri kullanılarak, takip edildi.
Abstract (2. Language): 
In this article, the journey of John Dewey, to Turkey and his impressions are dealt with. The most of the works related with this topic in Turkey were focused on Dewey's report. But, differently from them, this article aims to foreground the process of the preparation of the report which takes 2 months. As a sources, Akşam, Cumhuriyet, Hâkimiyet-i Milliye, Tanin, Vakit, İkdam, Son Telgraf are used.

REFERENCES

References: 

1
Akşam,20 Haziran 1924
2
11 Ağustos 1924 tarihli Vakitgazetesine göre, Türk hükûmeti, Avrupa'ya 18 talebe
gönderme girişimi içindeydi.
3
Tanin, 18 Temmuz 1924
4
İleri, 23 Temmuz 1924
5
Vakit, 24 Temmuz 1924
6
Hâkimiyet-i Milliye, 23 Temmuz 1924
7
İleri, 23 Temmuz 1924
8
Vakit, 24 Temmuz 1924
9
Cumhuriyet, 23 Temmuz 1924
10
Cumhuriyet, 26 Temmuz 1924
11
Vakit, 25 Temmuz 1924
12
Akşam, 25 Temmuz 1924
13
Tanin, 26 Temmuz 1924 ve Son Telgraf, 19 Ağustos 1924.
14
Hâkimiyet-i Milliye, 28 Temmuz 1924
15
Vakit, 28 Temmuz 1924
16
Son Telgraf, 29 Temmuz 1924
17
SonTelgraf, 1 Ağustos 1924
18
Cumhuriyet, 8 Ağustos 1924
19
Son Havadis, 10 Ağustos 1924
20
Hâkimiyet-i Milliye ve Vakit, 11 Ağustos 1924.
21
Son Telgraf, 12 Ağustos 1924
22
Enver Behnan Şapolyo,"Atatürk ve Maarif Misakı-Pragmatizm" Türk Kültürü,
1966, sayı: 40, sf. 383. Ayrıca Brickman'ın, "Mustafa Kemal Atatürk ve
Dewey'nin buluşmasına ilişkin bir kanıt görülmemektedir." tarzındaki görüşü
yanlıştır. Bknz. William W. Brickman, " The Turkish Cultural and
Educational Revolution: John Dewey's Report of 1924" Western European
Education, Vol. XVI., No:4, pp. 3-18. Bu makaleden beni haberdar eden ve
kopyasınıalmama izin veren Doç. Dr. Hayati Akyol'a teşekkür ederim.
23
Amerikan tarihinde batısınır bölgesinin önemini ilk vurgulayan tarihçi Frederick
Jackson Turner'dir(1861-1932). Turner, 1893 yılında yazdığımakalesinde,
Amerikan tecrübesinin, eski batıile süregelen ilişkisinden çok, kendi batı
sınır bölgesinin iç dinamiklerine dayandığınıvurgulamıştı. Dewey'nin,
Turner'ıokuduğu anlaşılmaktadır.
24
Ernest Wolf-Gazo,"John Dewey in Turkey: An Educational Mission" Journal of
American Studies of Turkey, 3 (1996): 3.
25
Tanin, 16 Ağustos 1924. Kâzım Nami, bu yazısınıdaha sonra Terbiyevî Yazılaradlı
(İstanbul: Kanaat Kütüphanesi, 1931, sf. 1-8) kitabında yayımladı.
26
Son Telgrafve İleri, 16 Ağustos1924

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com