You are here

TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ SONRASI REHABİLİTASYON

Share
REHABILITATION AFTER TOTAL KNEE ARTHROPLASTY

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
16-21

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Total diz artroplastisi, dizde oluşan ciddi eklem hasarlarında uygulanan cerrahi tedavi yöntemidir. Preoperatif dönemde hasta sadece ekleme yönelik sorunları ile değil bütünsel bir yaklaşım ile değerlendirilmeli, hastayla ilişkili komorbiditeler veya ruhsal sorunlar gibi rehabilitasyonu etkileyebilecek faktörler için gerekli önlemler alınmalıdır. Ayrıca hastalara gerekli eğitim ve destek programı da verilmelidir. Postoperatif süreçte ağrıyı azaltmak, eklem hareket açıklığını arttırmak, komplikasyonlardan korumak, bağımsız ambulasyon sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak temel hedeflerdir. Her hasta multidisipliner yaklaşım içinde ve bireye özel rehabilitasyon programı ile erken ve aktif katılım yönünde cesaretlendirilmelidir.
Abstract (2. Language): 
Total knee arthroplasty is performed for advanced arthropaties of the knee. Preoperatively patients should be evaluated by the holistic approach not only with joint problems. Necessary measures should be taken for patients’ comorbidities or psychological problems that may affect the rehabilitation. Also the necessary training and support programs should be given in the postoperative period. Pain reduction, improvement in range of motion, protection from the complications, providing independent ambulation and enhancement quality of life are the main targets. Each patient should be encouraged in terms of early and active participation to rehabilitation programs designed with a multidisciplinary approach tailored to the individual.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. Akarcalı İ, Tuğay N, Erden Z, Tokgözoğlu M, Atilla B, Alpaslan M. Total diz artroplastili hastaların rehabilitasyonunda hızlandırılmış sürekli pasif hareket (CPM) protokolünün sonuçları. Hacettepe Ortop Derg. 2001; 11: 20-3. 2. Akodu AK, Giwa SO, Akinbo SR, Ahmed UA. Physiotherapy in the management of total knee arthroplasty: a review. Nig Q J Hosp Med. 2011; 21: 99-105. 3. Allred KD, Byers JF, Sole ML. The effect of music on postoperative pain and anxiety. Pain Manag Nurs. 2010; 11: 15-25. 4. American Academy of Orthopedic Surgeons: Primary Total Hip and Knee Arthroplasty Projections to 2030 (Appendix C). Available from: http://www.aaos.org.ezproxy.galter.northwestern.edu/wordhtml/pdfs_r/tjr.pdf 5. Antall GF, Kresevic D. The use of guided imagery to manage pain in an elderly orthopaedic population. Orthop Nurs. 2004; 23: 335-340. 6. Bade MJ, Stevens-Lapsley JE. Restoration of physical function in patients following total knee arthroplasty: an update on rehabilitation practices. Curr Opin Rheumatol. 2012; 24: 208-14. 7. Bong MR, Di Cesare PE. Stiffness after total knee arthroplasty. J Am Acad Orthop Surg. 2004; 12: 164-171. 8. Bozkurt M, Yılmazlar A, Bilgen ÖF. Total diz artroplastisi sonrası intravenöz ve epidural hasta kontrollü analjezi tekniklerinin ameliyat sonrası ağrı ve diz rehabilitasyonu üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi 2009; 20: 64-70. 9. Brander V, Stulberg SD. Rehabilitation after hip- and knee-joint replacement. An experience- and evidence-based approach to care. Am J Phys Med Rehabil. 2006; 85: S98-118; quiz S119-23. 10. Cameron H, Brotzman B. The arthritic lower extremity. In: Brotzman SB, Wilk KE eds. Clinical Orthopedic Rehabilitation. Mosby. St Louis, 2nd ed, 2003. p.441-74. 11. Creamer P, Hochberg MC. The relationship between psychosocial variables and pain reporting in osteoarthritis of the knee. Arthritis Care Res. 1998; 11: 60-65. 12. Demir H. Diz Artroplasti Rehabilitasyonu. Erciyes Tıp Derg. 2002; 24: 194-201. 13. Ditmyer MM, Topp R, Pifer M. Prehabilitation in preparation for orthopaedic surgery. Orthop Nurs. 2002;21:43-51; 52-4. 14. Erkan S, Yercan HS, Okcu G, Özalp RT. Total diz artroplastisi sonrası diz sertliğine neden olan
Artroplasti sonrası rehabilitasyon
İstanbul

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com