You are here

ABD’ NIN HAZAR ENERJI POLITIKASI ve TÜRKIYE

Share
Caspian Energy Policy Of TheUsa And Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
165-188

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Ekonominin temel girdis i olan enerji, gelis imin de en önemli öges idir. 19. yüzyildan itibaren enerji kaynaklarina sahip olmak ve/veya enerjiyi güvenli yollarla saglamak devletlerin temel amaç lari arasinda yer almistir. Enerji jeopolitigine baki ldiginda, dünyada bir ikilemin varoldugu görülmektedir: gelismis ülkeler enerji fakiriyken azgelismis/gelismekte olan ülkeler enerji zenginidir. Bu yüzden enerji, uluslararasi ticarette arz ve talep eksenleriyle tanimlanan konumlandirmalarin ana unsurunu olusturmustur. 1990’li yillarla beraber, yogun enerji talebiyle gelismis bir ülke olarak soguk savasin galibi Amerika Birlesik Devletleri ile enerji arz potansiyeli yüksek iki eksen -yenik SSCB ile egemenliklerini yeni kazanan eski SSCB ülkeleri- enerji diplomasisinde karsi karsiya gelmis lerdir. Bu çalismanin amaci, Hazar enerji kaynaklarina iliskin Clinton’dan bu yana ABD’nin Hazar politikasini ortaya koymaktir. Çalismada, ABD’nin Hazar ülkeleri ile iliskis i, bu iliskinin gelis imi, ardindan gelen süreçte, Bush iktidari ile bu bagin aldigi yeni biçim, ABD’nin Hazar enerji stratejis i çerçevesinde ele alinmaktadir.
Abstract (2. Language): 
Energy, as the basic input of economy, is the vital prerequisite for development. Being an energyrich country and/or supplying secure energy has been the most fundamental objectives of states since 19th century. In energy geopolitics, world has a dilemma: developed countries are energy poor but underdeveloped/developing countries are energy rich. As a consequence, energy became a main subject of international trade in supply and demand axis. In the beginning of the 1990's, as a victorious of the cold war and a country in need of energy, the USA, faces the defeated side of the cold war, energy rich the USSR and former USSR countries in this relationship. The main purpose of this study is to analyse US policy on Caspian energy resources since Clinton period. In this paper, the energy relations between US and Caspian countries and its development with the evolution of Bush's administration, are discussed.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

ARAS, Osman Nuri (2001), , Der
Yayinlari, Istanbul.
AYDIN, Mustafa (2004), “New Geopolitics of Central Asia and the Caucasus
Causes of Instability and Predicament”,
http://www.mfa.gov.tr/grupa/sam/20.htm (erisim tarihi: 29 Haziran 2004)
(2004), http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/aj.html
(erisim tarihi: 29 Haziran 2004).
BAHGAT (2003), Gawdat
, Univ. Press of Florida.
BINAY, Mehmet (1996), “Hazar Petrolünde Gelismeler ve Bölgesel Güçler
Üçgeninde Türkiye”, http://www.turkiye.net/mbinay/news/analiz6.htm (erisim
tarihi: 17 Haziran 2004).
BROWNBAK, Sam (1997), “U.S. Economic and Strategic Interests in the
Caspian Sea Region: Policies and Implications”,
, Vol. 3, Issue Fall,
http://ourworld.compuserve.com/homepages/usazerb/321.htm (erisim tarihi: 14
Temmuz 2004.)
CORRELL, David (2003), “Caspian Sea Region: Key Oil and Gas Statistics”,
Agustos, http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/caspstats.html (erisim tarihi: 28
Agustos 2004).
CULLEN, Robert (1994), “Central Asia and the West”, MANDELBAUM,
Michael (der), , London, Pinter Publishers Limited.
FAIRBANKS, Charles, STARR, S. Frederick, NELSON, C. Richard,
WEISBRODE, Kenneth (2001), “Strategic Assessment of Central Eurasia”
http://www.acus.org/Publications/policypapers/internationalsecurity/Cent...
0Eurasia.pdf (erisim tarihi: 01 Temmuz 2004).
FOUSKAS, Vassilis K. (2004),
, Istanbul, Aykiri Yayincilik.
GREENLEE, Steven Dale (1999), “Gold mine or tar pit?”, ,
Washington, Vol. 14, December.
GÜNEY, Nurs in Atesoglu (2002), Mustafa TÜRKES ve Ilhan UZGEL (der.),
Subat, Imge Kitabevi, Istanbul, iç inde, s. 333-376.
GÜRSES, Emin, “11 Eylül ve Uluslararasi Sistemde Jeopolitik Rekabet”,
,
http://www.teror.gen.tr/turkce/abd/11_Eylul/makaleler/makale4.html, (erisim
tarihi: 14 Temmuz 2004).
KAYNAK LAR
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Azerbaycan’ in Hazar Ekonomisi ve Stratejisi
Azer baijan
America Oil Diplomacy in The Persi an Gulf and
The Caspi an Sea
Caspian Crossroads
Magazine
Central Asia and theWorld
Balkanlar-Ortadogu-Kafkasya Soguk Savas
Sonr asi ABD Politikalari
The World & I
Türkiye’nin Komsulari,
Aydi nlanma 1923
187
http://clinton6.nara.gov/1999/11/1999-11-17-pipeline-document-2-fromnove...
1999.html, (erisim tarihi: 18 Haziran 2004).
HUTTENBACH, Henry R. (1997),“Azerbaijan”,
, Vol. 4, New York, Oxford, Oxford University Press.
KALICKI, Jan H. (1998a), “Partnership, Prosperity, and Pipeline”, A Tale of
Two Seas Konferansi’na sunulan bildiri, 26 Mayis.
KALICKI, Jan H. (1998b), “Text: Kalicki Details US Policies, Interests in
Caspian Oil”, 25 Subat, http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kalicki.htm
(erisim tarihi: 14 Temmuz 2004).
KALICKI, Jan H. (2001), “Caspian Energy at the Crossroads”,
September/October.
KALKAN, Ibrahim, 1998, “Kazak Petrolleri ve Uluslararasi Güçler”
YALÇINKAYA, Alâeddin (der.), ,
Baglam Yayincilik, I. Basim, Istanbul, içinde, s 65-79.
(2004), http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/kz.html
(erisim tarihi: 29 Haziran 2004).
Major Event (1997) Vol. 1, No. 1, October,
http://ourworld.compuserve.com/homepages/usazerb/971000c.htm (erisim
tarihi: 29 Haziran 2004).
, The White House (1999),
December, www.usconsulate.org.hk/uscn/wh/1999/nssprc.htm, (erisim tarihi:
28 Eylül 2004).
NELAN, Bruce W. (1998), “The Rush for Caspian Oil (Exploration in Central
Asia)”, , 4 May.
PALA, Cenk (2003), “21. Yüzyil Dünya Enerji Dengesinde Petrol ve Dogal
Gazin Yeri ve Önemi: Hazar Boru Hatlarinin Kesisme Noktasinda Türkiye”,
Avrasya Dosyasi, Cilt: 9, Sayi. 1, Bahar.
PAMIR, Necdet, “Egrisiyle Dogrusuyla Türkmen Gazi ve Türkiye”,
http://www.avsam.org/turkce/analizler/analizler/3_analiz.htm, (erisim tarihi: 15
Temmuz 2004).
PAMIR,Necdet (2001), “Turkey: The Key to Caspian Oil and Gas”,
www.israeleconomy.org/strategic/strat13.pdf (erisim tarihi: 17 Haziran 2004)
RASHID, Ahmed (1994),
, Oxford University Press, Karachi.
RUBIN, Barry, KIRISÇI, Kemal (der), ,
Istanbul, Bogaziçi Üniversitesi Yayinevi, içinde, s. 345.
SARIAHMETOGLU, Nesrin, 1998,“Kafkasya-Ötesi’ndeki Siyasal Gelismeler
ve Hazar Petrolleri”, YALÇINKAYA, Alâeddin (der.),
, Baglam Yayincilik, I. Basim, Istanbul, içinde, s. 23-39.
SARIIBRAHIMOGLU, Lale (1997), , Ankara,
Imge Kitabevi.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Encyclopedia of U.S.Foreign
Relations
Foreign Affairs,
,
Türk Cumhuriyetleri ve Petrol Bor u Hatlari
Kazakhstan
,
National Security Strategy for a New Centur y
TIME
The Resurgence of Centr al Asia, Islam or
Nationalism
Günümüzde Tür kiye’ nin Dis Politikasi
Türk Cumhuriyetleri ve
Petrol Boru Hatlari
Kurt Kapani nda Kisir Siyaset
188
SASLEY, Brent, 2002, “1990’larda Türkiye’nin Enerji Politikalari”, RUBIN ve
KIRISÇI, Kemal, içinde, s. 326-351.
SOSYAL, Ismail, 1998, “Hazar Bölgesinde Petrol ve Gaz Kaynaklari”
YALÇINKAYA, Alâeddin (der.), ,
Baglam Yayincilik, I. Basim, Istanbul, içinde, s. 19-23.
SÜZAL, Savas (1997), “Kafkasya Politikalari Degismeli”, , 23
Temmuz 1997.
SÜKÜROGLU Mehmet, BAITZHAUNOVA Saule, 2003,“Hazar Havzasinda Son
Gelismeler vePetrol Boru Hatlari”, Ümit Özdag, Yasar Kalafat, M. Seyfettin Erol (der.),
Cilt 1, ASAM Yayinlari, Ankara içinde,
s. 271-288.
TASÇIKAR, Dinçer, 1998, “Orta Asya’daki Ekonomik Reformlar ve Yeni
Büyük Oyun”, YALÇINKAYA, Alâeddin (der.),
, Baglam Yayincilik, I. Basim, Istanbul, içinde, s. 233-255.
, (1998), Vol. 98, 15 Temmuz, s. 113-115.
(2004),
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tx.html (erisim tarihi: 29
Haziran 2004).
TÜMERTEKIN, Erol, ÖZGÜÇ, Nazmiye (1999),
, Istanbul, Çantay Kitabevi.
(2002),
http://www.avsam.org/gunlukbulten/arsiv/2002/26092002.htm (erisim tarihi: 15
Temmuz 2004).
TÜSIAD (1998a), “21. Yüzyila Girerken Türkiye’nin Enerji Stratejisinin
Degerlendirilmesi”, Aralik, http://www.tusiad.org/turkish/rapor/enerji (erisim
tarihi: 16 Temmuz 20004.
TÜSIAD (1998b), http://www.tusiad.org/turkish/rapor/enerji/pdf/sec00, (erisim
tarihi: 06 Temmuz 2004).
(2004), http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/uz.html
(erisim tarihi: 30 Haziran 2004).
Steven Dale Greenlee, “Gold mine or tar pit?”, , Washington,
Vol. 14, Aralik 1999.
, Vol. 98, 15 Temmuz 1998.
11 Mayis 2004,
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tx.html (29 Haziran 2004).
26 Eylül 2002,
http://www.avsam.org/gunlukbulten/arsiv/2002/26092002.htm (15 Temmuz
2004).
11 Mayis 2004,
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/uz.html (29 Haziran 2004).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com