You are here

Dilbilim Araştırmaları

ISSN: 
1100-0333
Journal University: 
Boğaziçi Üniversitesi
Institute: 
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Publication Languages: 
English, Turkish
Journal Publication Schedule: 
Semi-Annually
Journal Web Site: 
http://dilbilimarastirmalari.com/