You are here

ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE TERSİNE LOJİSTİK

Share
RECYCLING OF WASTES AND REVERSE LOGISTICS
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
73-86

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Kullanılmış ürün ve materyallerin geri kazanımı konusu, toprağa gömme ve yakma kapasitelerinin tükenmesinden dolayı, gittikçe artan bir ilgi görmektedir. Tersine lojistik kavramı, “tersine” ürün akışının yönetimi ile ilgili faaliyetlerdir. Genel bir tersine lojistik ağı tüketicilerden kullanılmış ürünlerin toplanması, depolanması, yeniden işlenmesi ve geri dağıtılması süreçleri ile ilgili bulunmaktadır. Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır. Bu çalışmada tersine lojistik kavramı atıkların geri dönüşümü açısından incelenmiş ve bu tür geri dönüşüm ağlarında kullanılan optimizasyon metotları kısaca değerlendirilmiştir.
Abstract (2. Language): 
The recovery of used products and materials is receiving growing attention as a result of depleted landfill and incineration capacities. The concept of “reverse logistics” is concerned with the management of “reverse” goods flow. A generic reverse logistics network includes collecting the cores from customers, stocking, reprocessing and redistributing acrivities. As a term, recycling means that reusing recyclable waste materials as raw materials in manufacturing with varied recycling methaods. In this paper are analysed the concept of reverse logistics in recycling of wastes and it is described briefly that these class recycling networks are applied optimization methods.

Keywords (Original Language):