You are here

DARENDE CEVİZLERİNİN (Juglans regia L.) SELEKSİYON YOLUYLA ISLAHI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Share
Author NameUniversity of Author

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
35-42

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Darende ilÁesinde ¸Á yıl s¸reyle y¸r¸t¸len bu seleksiyon Áalışmasında; yaklaşık 6000 ceviz ağacı incelenerek 416 ağaÁtan meyve ˆrneği alınmış ve bunlardan 62 ceviz tipi ¸mitvar olarak seÁilmiştir. SeÁilen bu tiplerde meyve ağırlığı 12.39-18.49 gr., iÁ, ağırlığı 6.50-9.88 gr,, iÁ oranı % 42.06 ñ 67.73, kabuk kalınlığı 0.66-1.56 mm. arasında değişmiştir. «eşitlerde yağ oranı % 50.00 ñ 75,61, protein oranı % 11.14, k¸l oranı ise % 2.10-2.95 arasında değişmiştir. SeÁilen tiplerin % 68.66 sı protandrous, % 25.37í si protogynous, ve % 5.87 ise homogamous ÁiÁeklenme ˆzelliği gˆstermiştir.
Abstract (2. Language): 
This study was carried out to determine the promising walnut types on breeding by selection during the 3 years in Darende. In this study 416 types were selected from about 6000 wild walnut trees and fruit samples was collected from these 62 walnut types was recommended as promising types from point of fruit quality characteristics. In these selected types the average fruit weight ranged between 12.39-18.49 gr., kernel weight 6.50-9.88 gr., kernel percentage 42.06- 67.72 %, shell thickness 0.66-1.56 mm, fat content 50.00-73.61 %, protein content 11.14-23.72 % and ash content %2.10-2.95 %, flowering habits was determined as protandrous 68.66 %, protogynous 25.37 %, and homogamous 5.87 %íin selected types.

Keywords (Original Language):