You are here

FARKLILIK KAVRAMINA VE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE TEMEL OLUSTURAN SOSYOPS İKOLOJİK KURAMLAR VE YAKLASIMLAR

Share
The Socio-Psychological Theories and Approaches that forms the Base of Diversity and Diversity Management
Author Name

Journal Name:

Number:

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
nsanları bireyler ve gruplar olarak birbirlerinden (digerlerinden) ayıran ve farklılastıran çesitli özellikler bulunmaktadır. Çalısma yasamında bu özelliklerin hepsi, farklılıklar veya isgücü farklılıkları baslıgı altında incelenmektedir. Bu çalısmada öncelikle farklılık kavramı tanımlanmakta ve isgücü farklılıklarının yönetimi irdelenmektedir. Daha sonra farklılık kavramına ve farklılıkların yönetimi anlayısına temel olusturan sosyo-psikolojik kuramlar ve yaklasımlar hakkında bilgi verilmektedir.
Abstract (2. Language): 
There are some characteristics that seperates individuals from each other and makes every single individual different. In the business life these characteristics are investigated under the heading of diversity or workforce diversity. Current study firstly gives the definition of term ‘diversity’ and mentions diversity management, and in the following parts gives information about the socio-psychological theories and approaches that forms the base of diversity management.

Keywords (Original Language):