You are here

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

Share
THE USE OF REPEAD MEASUREMENTS METHOD FOR DIFFERENT MATCH PERFORMANCES OF VOLLEYBOLERS

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
96-106

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Farklı yer, zaman ve materyaller üzerinde tekrarlanan deneyler ile bir veya birden fazla faktörün etkisi hakkında bilgi edinebilmek için tekrarlanan gözlemler yöntemi kullanılmaktadır. Yapılan çalışmada, 2006 yılında Japonya’da düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonasına katılan Türk Bayan Milli Voleybol Takımı sporcularının performans analizi için tekrarlanan ölçümlere ait karışık model yöntemi kullanılmış ve sporcuların performanslarının maçlara ve sayı elde etme yöntemlerine göre değişip değişmediği incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre oyuncuların maçlardaki performansları arasında anlamlı farklılıkların olabileceği sonucu ortaya çıkmıştır.
Abstract (2. Language): 
The repeated measurements method is used to get information about one or more than one effects of factors by means of repeated experiments in different place, time and materials. In this study, mixed model method related tok repeated measurement is used for the preformance analysis of the Turkish Women’s National Volleyball Team players who participated World Championship which organizated in Japan in 2006 and investigated players perfomance whether changed according to mathces and won points scored. According to the results, it is concluded that significant differences between players’ match performance might be obtained.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. Cengiz, A., Voleybol Oyun Kuramı ve Alıştırmaları. Bağırgan Yayımevi. Ankara (Berthord FRÖHNER’in Volleyball Sipele 1986 adlı kitabından çeviri), (1999).
2. Cue, R.I., Statistical Methods 360-610A. Online Courses. Principles of animal science. http://animsci.agrenv.mcgill.ca/courses, (2000).
3. Davis, C.S., Statistical Methods for the Analysis of Repeated Measurements. Springer-Verlag, New-York, Inc., (2002).
4. Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O. & Gürbüz, F., Araştırma ve Deneme Metotları. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları: 1021. Ankara, (1987)
5. Hançer, A., 1987 Çekoslovakya Voleybol Antrenör Kurs Notları. (http://www.voleybolum.com), (2002)
6. Korkmaz, F. & Gültekin, O., 1999 Yılı Avrupa Kupa Galipleri Kupası Bayanlar Voleybol Final Karşılaşmalarının Analizi. Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2, 25-31, (2000)
7. Littell, R.C., Henry, P.R. & Ammerman, C.B., Statistical Analysis of Repeated Measures Data Using SAS Procedures. J. Anim. Sci., 76:1216-1231, (1998).
8. Ott, L., An Introduction To Statistical Methods and Data Analysis. PES-KENT Publishing Company, Wadsworth, Inc., (1988).
9. Yıldız, N. & Bircan, H., Araştırma ve Deneme Metotları. Atatürk Üniversitesi Yayınları, No: 697, (2003).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com