You are here

Öğrenci Devamsızlıklarının Nedenleri ve Devamsızlığın Akademik Basarıya Olan Etkisi

Share
The Reasons For Students Irregular Attendance And The Effect On This Students Irregular Attendance On Their Academic Achievement
Author Name

Journal Name:

Publication Year:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
129-142

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu arastırmanın amacı; öğrenci devamsızlıklarının nedenlerini ve akademik basarıya olan etkisini belirlemektir. Arastırma tarama modelinde gerçeklestirilmistir. Arastırma evreni, Kütahya Atatürk Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde öğrenim gören 308 öğrenciden olusmaktadır. Veriler arastırmacı tarafından gelistirilen ‘Devamsızlık Nedenleri’ anketi ve okul kayıtlarından elde edilen öğrenci devamsızlıklarına iliskin bilgilerden olusmaktadır Arastırma sonucunda, öğrencilerin akademik performansları ile özürsüz devamsızlıkları arasında ters yönde bir iliski bulunmustur.
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the reasons for students irregular attendance and the effect on their academic performance. The research was conducted via survey method. The subject of the research includes 308 students from Kütahya Atatürk Anatolian Technical and Vocational High School. Research data consists of the information obtained from the “Reasons of Irregular Attendance” questionnaire developed by the researcher and from the administrative recordings of the school about irregular attendance. According to the findings of the study, there is an opposite relation between the academic performance and irregular attendance without an acceptable excuse.

Keywords (Original Language):