You are here

ÜSTÜN ÖZELLİKLİ KURUTMALIK YENİ KAYISI TİPLERİNİN SELEKSİYONU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Share
A STUDY ON THE SELECTION OF NEW DRIED APRICOT TYPES
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
1-7

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırma Elazığ İli, Baskil İlçesinde yetişen kurutmalık değeri yüksek olan kayısı tiplerinin seçimi amacıyla 1997-1998 yılları arasında yürütülmüştür. Araştırmada verim ve suda çözünebilir kuru madde miktarı esas alınmak suretiyle 500'den fazla ağaç incelenmiş ve 16 tip sonraki çalışmalar için seçilmiştir. İki yıl verileri esas alınarak seçilen tiplerde ortalama meyve ağırlığı 24.54-35.73 g, çekirdek ağırlığı 1.23-2.11 g, suda çözünebilir kuru madde miktarı %20.81-26.16 , meyve boyu 35.16-40.78 mm, meyve eni 33.18-37.56 mm ve meyve yüksekliği ise 33.73-38.67 mm arasında saptanmıştır.
Abstract (2. Language): 
This study was coducted out to selection dried apricot types in wild apricot populations in the between 1997-1998 years. 16 superior types were selected according to yield and dry matter. In the selected types, average fruit weight varied between 24.54-35.73 g, soluble solids content ranged from 20.81 to 26.16 %, seed weight varied between 1.23 and 2.11 g and fruit length changed between 35.16-40.78 mm.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

1. Gülcan R., Mısırlı, A., Demir, S.T., Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinin Melezleme
Yoluyla Monilya (Sclerotinia (Monilinia) Laxa Aderh et Ruhi) Hastalığına Dayanıklılık Islahı Üzerinde Araştırma, Ulusal Türkiye II. Bahçe Bitkileri Kongresi. S: 135-139, 1995
2. Akça, Y., A., Clonal Selection in The Apricot Cultivars Hacıhaliloğlu, Acta Hort.
384:169-171.1993
3.
Akç
a Y., Asma B.M., Kabaaşı Kayısı Çeşidinde Klon Selelsiyonu Tr.J.of Agriculture
and Forestry 21:519-521,1997
4. Akça, Y., Asma B.M., Özkan Y., A Study on Determination of Yield and Fruit
Charecteristics of Certain Turkish Dried Apricot Cultivars, XI th International Symposium on Apricot Culture 26-31 May Thessaloniki, Greece. 1996.
6
GOP.Ü. Zir. Fak. Dergisi 1999, Cilt: 16, Sayı: 1
5. Güleryüz, M.,. Selection of The Quality-Fruited Wild Apricot {Primus armeniaca L)
Forms Resistant to Late Spring Frosts on Erzincan Plain, Acta Hort.384.189-194. 1995
6. Akça Y., Şen, S.M.,. Selecting Apricots With Good Fruit Quality And Resistance to
Late Spring Frosts In Gürün, Progress in Temperate Fuit Breeding, 177-178. 1994
7.
Akça
, Y.,Şen S.M., Zerdalilerde (Primus armeniaca L.) Bazı önemli Seleksiyon
Kriterleri Arasındaki İlişkiler Üzerine bir Araştırma Doğa-Tr. J.of Agriculture and Forestry 17:971-975. 1993.
7

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com