You are here

TEHDİT SUÇU

Share
Author Name

Journal Name:

FULL TEXT (PDF): 

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
124-146

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Suç hukuk toplumunda hakim olan hukuki değerlerden bir veya birkaçını tecavüz teşkil eden insan fiilleridir. Bu nedenle suç, herkesin sorumluluğu altındaki hukuki değerlere uyulması gerektiği hususundaki yükümlülüklerin her halde ihlalini ifade etmektedir. Hukuki değerlere tecavüz, önce, doğrudan doğruya yöneltilebiür. Adam öldürme, müessir fiil, mala zarar gibi "mutlak kuvvet" (=vis absoluta) kullanılmak suretiyle işlenen suçlar bu hususta klasik örnekleri oluştururlar Bu tür suçlarda, yapılan saldırıyla ilgili hukuki değeri kendi bünyesinde barındıran obje (- suçun konusu) zarara uğramakta veya zarar tehlikesine maruz kalmaktadır. Diğer yandan bir hukuki değerin ihlali için hile, cebir veya tehdit de vasıta olarak kullanılabilir. Bunun yanında, bu çalışmamızda inceleyeceğimiz tehdit aynı zamanda bağımsız bir suç tipi olarak da ceza kanunlarında yerini almaktadır. Biz bu konuya geçmeden önce, çeşitli suçların işlenme aracı olan hile, tehdit ve cebir kavramlarına kısaca değinmek ve böylece sözkonusu fiillerin tehdit fiilinden farkını ortaya koymak istiyoruz.