You are here

BETON ŞİRKETLER VERİMLİLİĞİ BELİRLENMESİ İMKB DE TOP 1000 ÜRETİCİ FİRMALAR TİCARET OLARAK SEÇİLDİ: ÇOK KRİTERLERİ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ MODELİ

Share
DETERMINING THE EFFICIENCY OF CONCRETE COMPANIES RANKED IN TOP 1000 MANUFACTURING FIRMS TRADING IN ISE: A MULTI-CRITERIA DATA ENVELOPMENT ANALYSIS MODEL
Author NameUniversity of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
54-71

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Çalışmanın amacı 2002 yılında imalat sanayi firmaları içinde ilk 1000’de yer alan 11 çimento firmasının etkinliklerini Veri Zarflama Analizi (VZA) ile hesaplamaktır. Cari oran, kaldıraç oranı, stok devir hızı, makine tesis cihazlar, özsermaye ve nakit akışlar firmaların girdileri olarak kullanılmıştır. Çıktılar ise firmaların karlılık, verimlilik ve borsa getirisidir. Veriler İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) yayınlarından derlenmiştir. Analizler sonunda firmaların görece etkinlikleri bulunmakta, etkin olmayan firmaların neden etkin olmadıkları, hangi girdilerin ne oranda fazla veya hangi çıktıların ne oranda eksik olduğu belirlenmektedir.
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to measure and evaluate the efficiency of 11 concrete companies ranked in top 1000 manufacturing firms in 2002 in Turkey, using a multi-criteria Data Envelopment Analysis (DEA) methodology. Current ratio, leverage, inventory turnover ratio, machinery and equipment, size of the company in terms of shareholders equity, and cash flow were used as inputs of the model. The outputs used in this analysis incorporated profitability, productivity, and stock performance of the company. Efficiencies of the companies were measured using the data provided by Istanbul Stock Exchange (ISE) and Istanbul Chamber of Industry (ICI). Results provide management with information regarding the relatively best companies in the observation sets and locate the relatively inefficient companies by comparison with the best practice ones. At last some suggestions are made for the inefficient companies.

Keywords (Original Language):