You are here

BİR DIŞ İSKAN UYGULAMASININ SOSYOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ

Share
Author NameUniversity of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
139-151

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Ülkemizde köy çalışmaları 1930'lu yıllarda başlar. Amaç ve yaklaşımları birbirinden farklı olmakla birlikte genel olarak Le Play'in monografi tekniği kullanılır. Bunun yanında monografi tekniği ile diğer sosyal bilim araştırma tekniklerinin birlikte kullanıldığı da sıkça görülmektedir. Ülkemizde iskan hizmetleri iç ve dış olmak üzere iki kategoride uygulanmaktadır. İç iskana yönelik köy çalışmalarının sayısı oldukça düşük sayılır. Bu çalışmada araştırma alanımız Van ili Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyüdür. Bir dış iskan uygulaması olarak kurulan köyle ile ilgili detaylı bilgi aşağıda "tarihçe" bölümünde verilmiştir.