You are here

Bazı Yerli ve Yabancı Ceviz (Juglans regia L. ) Çeşitlerinin Kahramanmaraş Ekolojisine Adaptasyonu

Share
Researches on Adaptation of Some Local and Foreign Walnut (Juglans regia L.) Cultivars to Kahramanmaras Ecologic Conditions

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Page Number-First: 
148
Page Number-Last: 
158

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu araştırma 1998-2001 yılları arasında KSÜ Ziraat Fakültesi, Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (SEKAMER) yürütülmüştür. Çalışmada, ülkemizin değişik yörelerinde seleksiyon yoluyla elde edilmiş üstün özellikli çeşitlerle, yurt dışında yaygın olarak yetiştirilen çeşitler ve çeşit adayları aynı koşullarda yetiştirilmiş ve cevizlerde aranan geç yapraklanma, erkek ve dişi çiçeklerin açılması, yan dallarda meyve verme, meyve tutumu, meyve iriliği, derim zamanı, randıman, iç rengi v.b. özellikler bakımından karşılaştırılmışlardır. Bütün fidanlar damlama sulama yöntemiyle sulanmıştır. Çalışmada; en erken yapraklanma Serr, Şen-1, KR-2 ve Maraş-10 çeşitlerinde görülürken en geç yapraklanma ise Franguette çeşidinde olmuştur. Erkek çiçeklerin en erken Serr, Maraş-18 ve Yalova- 4 çeşitlerinde, en geç ise Kaman-1 çeşidinde açtığı belirlenmiştir. Dişi çiçekler en erken, Bursa- 95, Tokat-1, Yalova-4, Kaplan-86, KR-1, KR-2 , Van-4, Şen-1, Şen-2 çeşitlerinde, en geç ise Franquette çeşidinde reseptiv hale gelmiştir. En erken yaprak dökümü Van-6 ve Kaman-4 çeşitlerinde başlarken en geç yaprak dökümü Payne, Chandler, Pedro çeşitlerinde görülmüştür. Öteki çeşitlerde yaprak dökümü hemen hemen aynı periyod da gerçekleşmiştir. Üzerinde çalışılan ceviz çeşitlerinden 2000 ve 2001 yılında Hartley, Yalova-4, Kaplan-86, Ronde de Montignac, Ürgüp ve Van-4 çeşitleri dışında öteki çeşitlerden, 2001 yılında Franquette dışındaki öteki çeşitlerden meyve alınmaya başlanılmıştır. İlk 3 yılda çeşitlerin genelde fenolojik yönden Kahramanmaraş yöresine iyi uyum gösterdikleri, ileriki yıllarda adaptasyon için umutlu bir performans ortaya koydukları belirlenmiştir.
Abstract (2. Language): 
This experiment was carried out during 1998-2001 at Nut Research and Application Center (SEKAMER) of University of Sütçü Imam in K.Maraş. In the experiment superior types which were selected from different regions of Anatolia and some formous European and American cultivars were used. All these types and cultivars were grown under the same conditions. Then they were compered with from the view point of late leafing, opening of male and female flowers, lateral bearing, fruit setting, fruit size, harvest dates, kernel percantage, kernel colour. All the trees were drip irrigated. All the types and cultivars from the view point of phenelogy conditions, their performances up to now seemed to be satisfactory. The earlist leafing was observed on Serr, Şen-1, KR-2 and the lates leafing was seen on Franquette. Male flowering was earliest in Serr, Maraş-18 and Yalova-4 and lates in Kaman-1. Female flowers became receptive early in Bursa-95, Tokat-1, Yalova- 4, Kaplan-86, KR-1, KR-2, Van-4, Şen-1 and Şen-2. Franquette was the lates in this respect as well. Leaf fall was earliest in Van-6 and Kaman-4 and the lates in Payne, Chandler, Pedro. In 2000 all the types and cultivars expect Hartley, Yalova-4, Kaplan-86, Ronde de Montignac, Ürgüp and Van-4, Franquette started bearing and in 2001 with the expection of Franquette and all the other experimantel trees set fruits.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

Akça, Y., 2001. Ceviz Yetiştiriciliği Arı Ofset Matbaası 356 s. Tokat.
Anonymous, 1994. Walnut Descriptors for Walnut (Juglans spp). International Plant
Genetic Resources Institute. IPGRI. Rome, Italy.
Anonymous, 1998. Walnut Production Manual.
Germain, 1998. Production and economics of Nut Crops. Courses Booklets 18– 29 May
Adana
Şen, M., 1998. Production and economics of Nut Crops. Courses Booklets 18– 29 May
Adana
Topak ve Bayrak,1998. Aşılı Ceviz Yetiştiriciliği. Burak Ofset 208s Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com