You are here

Osmanlı saray eczanesinin teşkilât ve idaresi (XIX. yüzyılın ikinci yarısında

Share
The organisation and administration of the Ottoman court pharmacy in the second half of the 19th century
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
49-64

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Çalışmada Hekimbaşılığın görev alanının padişah doktorluğu ve saray eczaneleri idareciliği ile sınırlandırılması sürecinden başlanarak, saray eczanesinin (Eczâhâne-i hümâyûn) idare ve teşkilatı, bugüne kadar incelenmemiş Osmanlı arşiv belgeleri ışığında ortaya konulmuştur. Saray eczanesi hakkında düzenlenmiş orijinal bir talimatnameden faydalanmak suretiyle, burada görevli doktor ve cerrahların atanma şartları ve yükümlü oldukları vazifeler belirlenmiştir.
Abstract (2. Language): 
The present study aims to enlighten the organisation and administration of the pharmacy of the Otoman Palace in the last quarter of the 19th century. Managed by the Sultan's chief physician (Sertabib-i şehriyâri), the court pharmacy (Eczâhâne-i hümâyûn) underwent a reorganisation during the early years of Sultan Abdulhamid II's reign and was endowed with new cadres. A regulation issued for this purpose exposes the requirements of the personel to be appointed and their duties. The analysis of this regulation will hopefully contribute to our present knowledge on the functioning of the pharmacy and the services it provided.

Keywords (Original Language):