You are here

AMERİKA KITASI'NIN KEŞFİ: KUZEY AMERİKA-ASYA BAĞLANTISI

Share
The Discovery of the Americas: NORTH AMERICA-ASIA CONNECTION
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
873-886

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Amerika'nın bilinen kâşifi Kristof Kolomb'dur. Bununla beraber Amerika'nın sürekli olarak yeni bir kâşifi ortaya çıkmaktadır. Bu öncü keşiflerin Kuzey Amerika-Asya bağlantısı açısından incelenmesi başlıca iki yolun mevcudiyetini ortaya koymuştur: Bering Kara Köprüsü ve Aleut Adaları zinciri. Bu iki yol Asya halklarının Amerika'nın kuzeyine kadar uzanan göçünün izahında hareket edilen başlangıç noktalarıdır. Burada Amerika-Asya kültürlerindeki benzerliklerden hareket edilirken, bunların göç yoluyla yayıldığının savunulduğu difüzyonist yaklaşım esas alınmıştır.
Abstract (2. Language): 
Columbus's discovery was at first known discovery of America. But many other discoverers explored the continent of America. Bering Land Bridge and Aleut Islands crossroads were first main connection points from Asia to discover an unknown American continent. There are indistinguisable cuntural smilarities between North American and Asian civilizations and according to the diffusionists this cultural connection is not coincidental.

REFERENCES

References: 

Adams, Robert McC, "Statement by the Secretary of the Smithsonian Institution," der.
William W. Fitzhugh and Aron Crowell, Crossroads of Continents, Washington,
D.C. Smithsonian Institution Press, 1988. Alkan, Ahmet
Turan
, Sıradışı Bir Jön Türk: Ubeydullah Efendi'nin Amerika
Hatıraları, 2.B., İstanbul, İletişim Yayınları, 1977. Altıer, Selim Sırrı, "Piri Reis'in Haritası ve Kitab-ı Bahriyesi Hakkında Yeni Bir
Araştırma ile 15. Asırda 7 Direkli Bir Müslüman Teknesi" Tarih Dergisi, TDAV
Sayı:150, (Haziran 1999). Ballantine, Betty and Ballantine, Ian., der., The Native Americans: An Illustrated
History, Atlanta, Turner Publishing, Inc., 1993. Batur, Cemile, "Amerika'nın Kâşifleri Arasında Bir Türk," Ülkü Dergisi (Nisan 1958). Dor-Ner Zvi and Scheller, William, Columbus and tha Age of Discovery, New York,
William Morrow and Company, Inc., 1991. Fitzhugh, William W. and Crowell, Aron, Crossroads of Continents, Washington, D.C.,
Smithsonian Institution Press, 1988. Goyne, Carrol H. Jr. and Goyne, Betty Brantley, "Piri Reis Map," 18 May 1988 (mimeo).
Grosser Weltatlas,
İstanbul
, 1993. İslam Ansiklopedisi, C.5/II., İstanbul, MEB Yayınları, 1988.
Josephy. Jr. Alvin M. Der., American Heritage Book of Indians, New York, Wings
Books, 1993.
Lewis, Bernard,
Tariht
e Araplar, çev. Hakkı Dursun Yıldız, İstanbul, İ.Ü. Edebiyat
Fakültesi Basımevi,
1979
. Omran, Abdel Rahim, Population in the Arab World: Problems and Prospects, United
Nations Fund for Population Activities, Part 2, London, Croom Helm Ltd., 1980. Pierson, Larry J. and Moriarty, James, "Stone Anchors: Asiatic Shipwrecks of the
California Coast," Antropoligical Journal of Canada, C. XVIII, No.3, 1980. Sadovszky, Otto J.von, "The Discovery of California: Breaking the Silence of the Siberia
to America Migrators," The Californians (Nov.-Dec.1984). Stewart, Ethel G., Dene and Na-Dene Indian Migration, 1233 A.D., Escape From
Genghis Khan to America, Giorgia, Institute for the study of American Cultures,
Inc., 1996.
Sullivan, Walter, "On Those Who Came First to America" The New York Times, 19 May
1988.
Thomas, Brinley, "Migration-Economic Aspects," International Encyclopedia of Social
Sciences, Vol.X., 1968.
Türkkan, Reha Oğuz,
On
e America, New York, Prentice Hall, 1952.
Underwood, H.H., Korean Boats and Ships, RASJ, Korean Brandi, 1993.
Waldman, Carl, Atlas of the North American Indian, New York, Facts On File, Inc,
1985.
Yule, H.H., The Book of Ser Marco Polo, C.I.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com