You are here

HASAN ALİ TOPTAŞ'IN "UYKULARIN DOĞUSU" ROMANININ ÇOK KATMANLI YAPISINA BETİMSEL BİR BAKIŞ

Share
A VIEW ON TO DESCRIBE THE MULTI-LAYERED STRUCTURE OF ,"UYKULARIN DOGUSU" BY HASAN ALI TOPTAS
Author NameUniversity of Author

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
1393-1407

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, 21. yüzyıl Türk edebiyatının öncü yazarlarından biri olan Hasan Ali Toptaş'ın "Uykuların Doğusu" (UD) romanının çok katmanlı yapısının betimlenmesi amaçlanmıştır. Postmodern bir yazar olarak kabul gören Toptaş'ın diğer romanlarında olduğu gibi bu romanında da postmodern biçim ögeleriyle yapılandırılmış bir metinle karşılaşırız. UD'de, bu öncü roman estetiğinin; çoğulculuk, belirsizlik, metinlerarasılık, simülasyon denilen gerçeklik anlayışı, yeni biçim denemeleri, üstkurmaca düzlemi, değişim / dönüşüm / devinim, metnin odakta olduğu bir yapılanma, yaratıcı edim gibi en temel boyutlarının izlerini sürmek mümkündür. Çalışmada, UD'nin temel izleğini ve kurmaca yapısını betimleyebilmek için roman; içerik, biçim, anlatı kişileri, nesneler, zaman, uzam ve adlandırma açısından ele alınmıştır. "Metin" romanda ana erek konumundadır. Anlatı kişilerinden biri olan "metin" kendi kendini dile getirir. Her türlü yoruma açık, açık uçlu ve üstkurmaca düzlemine ulaşan bir metindir söz konusu olan. Çok katmanlı yapısını irdelemeye çalıştığımız Uykuların Doğusu, her türlü yoruma açık, özgür bir metin olarak Türk edebiyatında deneysel ve yol gösterici çalışmalar arasında yerini alacaktır.
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to describe the multi-layered structure of /'Uykuların Dogusu" by Hasan Ali Toptas, one of the leading authors of Turkish Literature. Similiar to his earlier writings, it is possible to see postmodern forms in UD including multiplicity, ambiguity, intertextuality, the understanding of reality called as simulation, new form trials, up-fictitious platform, change/transformation, action, a text-focused structure and creative act. In the study, the novel is examined from the perspective of content, form, characters, time and place in order to describe the UD's main story and fictitious structure. The narrator expresses itself on its own. It is a text that is open to discussion, open ended and reaches to the up-fiction platform. Uykuların Dogusu, with its multi layered structure, provides readers a rich reading experience and it will take its place among the experimental and leading works of Turkish Literature as an innovative text.

Keywords (Original Language):

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.734

REFERENCES

References: 

EMRE, İsmet (2004). Postmodernizm ve Edebiyat. Ankara: Anı Yayınları.
ECEVİT, Yıldız (2004). Türk Romanında Postmodernist Açılımlar. İstanbul: İletişim Yayınları.
ECO, Umberto (1995). Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti. İstanbul: Can Yayınları.
PARLA, Jale (2005). Don Kişot'tan Bugüne Roman. İstanbul: İletişim Yayınları.
PROOP, Vladimir
(1985)
. Çev. Mehmet Rifat-Sema Rifat, Masalın Biçimbilimi. İstanbul: B/F/S Yayınları.
RİFAT, Mehmet (1999). Gösterge Eleştirisi. İstanbul: Kaf Yayınları.
TOPTAŞ, Hasan Ali (1998). Bin Hüzünlü Haz. İstanbul: Doğan Kitabevi.
(2005). Uykuların Doğusu. İstanbul: Doğan
Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com