You are here

ELİT BAYAN VOLEYBOLCULARDA YARALANMA TÜRLERİ VE SEBEPLERİNİN İNCELENMESİ

Share
INVESTIGATION THE INJURY PATTERNS AND CAUSES OF ELITE FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS

Journal Name:

Publication Year:

Volume:

Number:

Sayfa Aralığı:: 
32-38

Publication Language:

Abstract (Original Language): 
Bu çalışma elit düzeyde voleybol oynayan bayan voleybolcuların karşılaştıkları yaralanmaları ve bu sakatlıklara sebep olan etmenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya Türkiye Voleybol Federasyonu 2011-2012 sezonu Bayanlar 2. Lig’inde lisanslı olarak oyuncu olan toplam 52 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmadaki veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan demografik bilgi formu ve son 2 yıl içerisindeki yaralanma geçmişlerinin sorgulandığı anket formunun uygulanmasıyla elde edilmiştir. Çalışma sonucunda; Sporcuların en çok burkulma tipinde yaralanma geçirdiği, ayak bölgesinin en fazla yaralanmanın olduğu bölge olduğu, aşırı yüklenmenin yaralanmaya en fazla sebep olan etmen olduğu, sporcuların en çok antrenman sırasında yaralanmaya maruz kaldığı, orta oyuncu ve smaçör mevkisinde oynayan sporcuların en çok yaralanmaya maruz kalan sporcular olduğu ve yaralanmaların genellikle 1-4 hafta arasında geçtiği tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında yaralanmaların önlenmesi için antrenmanlarda aşırı yüklenmelerden kaçınılması ve yüklenmelerin iyi planlanması etkili bir strateji olabileceği söylenebilir
Abstract (2. Language): 
The aim of this study was to investigate the patterns and causes of sport injury of female volleyball players who were licensed for two years in 2011-2012 season in Turkey Volleyball Federation. Data collected by using demographic information form and sport injury questionary sheet which was investigate the last 2 years in the injury histories and was prepared by the researcher. As a result, most seen injury type was sprain. Foot was the most injured body part. Middle blocker and the spiker were the most injury seen playing positions. Overuse was the most injury reason. Injuries mostly accured in training. Generally players returned to game between one and four week. According to these findings, for the prevention of injuries it is possible to say that avoiding the overuse and training loads should well planning can be effective strategy.

Keywords (Original Language):

REFERENCES

References: 

AAGAARD H, JORGENSEN U. (1996).
Injuries in elite volleyball. Scand J
Med Sci Sports: 6: 228–232.
AAGAARD H, SCAVENİUS M, JORGENSEN
U. (1997). An epidemiological
analysis of the injury pattern in
indoor and in beach volleyball. Int J
Sports Med: 18: 217–221
AUGUSTSSON SR, AUGUSTSSON
J,. THOMEE R, SVANTESSON U,
(2006). Injuries and preventive actions
in elite Swedish volleyball, Scandinavian
Journal of Medicine and Science
in Sports 16 433–440.
BAHR R, BAHR IA. (1997). Incidence of
acute volleyball injuries: a prospective
cohort study of injury mechanisms
and risk factors. Scand J Med
Sci Sports: 7: 166–171.
BAHR R., KARLSEN R., LİAN O,. OVREBO
RV, (1994). Incidence and
mechanisms of acute ankle inversion
injuries in volleyball. A retrospective
cohort study, American Journal of
Sports Medicine. 22 595–600.
BENEKA A, MALLIOU P, GIOFTSIDOU
A, TSIGGANOS G, ZETOU
H, GODOLIAS G, (2009). Injury incidence
rate, severity and diagnosis
in male volleyball players. Sport Sci
Health 5:93–99
BENEKA A., MALLİOU P., TSİGGANOS
G., GİOFTSİDOU A., MİCHALOPOULOU
M., GERMANOU E,
GODOLİAS G. (2007). A prospective
study of injury incidence among elite
and local division volleyball players
in Greece Journal of Back and Musculoskeletal
Rehabilitation 20 : 115–121
BRİNER WW JR, KACMAR L. (1997).
Common injuries in volleyball. Mechanisms
of injury, prevention and rehabilitation.
Sports Med: 24: 65–71.
HADZIC V, SATTLER T, TOPOLE E,
JARNOVİC Z, BURGER H, DERVİSEVİC
E, (2009). Risk factors for
ankle sprain in volleyball players: A
preliminary analysis. Isokinetics and
Exercise Science 17 155–160
38
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Sayı: 07 Cilt: 3 Spring Apri -May-June 2013 Volume:03 Issue:07 Jel:IJ
www.sstbdergisi.com
ID:58 K:86
KUGLER A, FRANKE MK,. REININGER
S. TROUİLLİERH.H, ROSEMEYER
B, (1996). Muscular imbalance and
shoulder pain involleyballattackers,
Br J Sports Med 30, 256–259.
SCHAFLE MD, REQUA RK, PATTON
WL, GARRİCK JG (1990). Injuries
in the 1987 national amateur volleyball
tournament. Am J Sports Med
18:624–631
SOLGARD L, NİELSEN AB, MOLLER-
MADSEN B et al (1995). Volleyball
studies presenting in casualty:
a prospective study. Br J SportsMed29:
200–204
VERHAGEN E, VAN DER BEEK A, BOUTER
L et al (2004). A one season prospective
cohort study of volleyball injuries.
Br J Sports Med38:477–481

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com